DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 50     <-- 50 -->        PDF

linija, u drugu grupu 2, 5, 8 . .. 38. linija i u treću grupu 3, 6, 9 . . . 36. linija.
Tako dobivamo 3 rezultata:
Si = 37,0%; Š2 = 33,9% i §3 = 33,2%.


Srednja pogreška tih pojedinih parcijalno izračunatih rezultata iznosi:
m = ± 2,04


a srednja pogreška njihove aritmetičke sredine


M = ± 1,18.


Prema tome rezultat za postotak šumovitosti bi glasio:
Š = 34,7 ± 1,2 (16)


U slučaju da linije 1 do 38 sa podacima z i (z + b) razdijelimo u 2 grupe
po istom principu kao malo prije, dobivamo:
Š = 34,7 ± 0,6 (17)


3. PERSPEKTIVA ZA DOBIVANJE TAČNIJEG POSTOTKA ŠUMOVITOSTI
U toku su najmodernija snimanja Jugoslavije iz zraka i izrada recent n
i h karata u mjerilu 1 : 25 000; dakle ne samo krupnije mjerilo kartiranja
nego i kartiranje faktičnog, suvremenog stanja. Kada te karte budu izrađene
i dostupne, moći će se odrediti Š sa mnogo većom sigurnošću. Osim toga moći
će se mreža tačaka ne samo koristiti na tim kartama već studijem i z v o r n ih
aerosnimaka, na sistematski određenim mjestima, dobiti možda i mnogo dragocjenije
pokazatelje nego li što je samo S.


Naglašavamo, da je postotak šumovitosti, kako onaj, koji je sada u upotrebi,
na osnovu eventualnih katastarskih podaka, tako i ovaj, na osnovu dosadašnjih
topografskih karata 1:100 000 svakako prilično nesiguran. Djelomično
su razlozi navedeni. Izvori su nedovoljno pouzdani. Vojni aspekt šume
je nešto drugo nego privredni. Osim toga naša zemlja obiluje pašnjacima, koji
su obrasli drvećem. Što je tu šuma a što pašnjak i kako je razgraničeno katastarski
a kako s vojnog aspekta (topograskog na kartama 1 :100 000)? Nesigurnost
je prilična. Postupkom, koji se perspektivno predlaže, i to se pitanje jednostavno
statistički može riješiti. Padne li tačkica mreže tačaka npr. na izvornom
aerosnimku na stablo, ubrojit će se pod šumu, a padne li na travnjak,
ubrojit će se pod travnjak ili slično.


Upoređonje rezultata ove studije s postocima šumovitosti na bazi katastarskih
podataka treba također uzeti s izvjesnom rezervom. Katastar i topografske
karte nisu međusobno posve nezavisne veličine. Topografi su se mogli
služiti i podacima šumsko-gospodarskih karata, koje su se izrađivale na bazi
katastra.


Kako je rečeno, do sigurnijih podataka doći će se statističkom obradom
recentinih porosnimaka cijele države. Stoga ovu studiju treba smatrati samo
kao prethodno saopćenje i poticaj za konačno rješavanje, ali rješavanje na
osnovu jedinstvenog, istovrsnog i istodobnog istraživanja jedinstvenog, istovrsnog
i istodobno sakupljenog materijala, kod čega treba upotrebiti i pouzdanije
metode za računanje standardnih devijacija odnosno srednjih pogrešaka.


*


U prvoj fazi izbora metode za ovu studiju učestvovao je i prof, dr Z. T o m aš
e g o v i ć. Dimenzije za si, 2 i 3 izračunao je asistent ing. Z. Kalaf ađžić.
Ostala mjerenja i računanja izvršio je ing. M. Skoko .