DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 53     <-- 53 -->        PDF

pedoloških istraživanja označili smo ova tla u smislu nove klasifikacije tala
Jugoslavije (V. Nojgebauer et. al. 1963.) i novijih radova koji se tiču geneze
ovih tala (Đ. Janeković, 1963.); Z. Racz (1964.) kao kisela smeđa tla na reliktnoj
crvenici poznata i pod nazivom »podzolirano smeđe vrištinsko tlo» (M.
Gračanin, 1951.). Za bolje razumijevanje osnovnih fiziografskih osobina ovih
tala dajemo uz podatke laboratorijskih analiza (tab. 2 i 3) opise dvaju tipičnih
profila tla:


Kiselo smeđe tlo na rcliktnoj crvenici —


Profil 7 Bosiljevo


U 130 godišnjoj prorijeđenoj kulturi ob. bora. jugozapadne ekspozicija,
nagiba 4° i na oko 240 m n. v. tlo pokazuje ove osobine:


A„ 2—0
sloj četinjka, češera i grančica bora prelazi u


Ai 0—25 praškastu ilovaču tamno sive boje, sitno poroznu, proraslu korijenjem
bujadi i žiljem običnog bora, mrvičaste strukture. Prisutni
hodnici i kaproliti kišnih glista. Prelazi izrazito u


(B) 25—65—75 Praškastu
ilovaču, zutosive boje, poroznu i u vlažnom stanju
na prirodnoj plohi strukturnih agregata uočava se svjetlo smeđa
nijansa. Tlo se nožem lako odvaljuje u krupno grudaste agregate,
koji se raspadaju u sitnije agregate. Korijenje bora pretežno se
nalazi u ovom sloju. U gornjem dijelu vidljivi plići humusni džepovi.
U ovom sloju dolazi po koja sitna tačkasta crna mazotina i
u nižem dijelu po koja mekana crna konkrecija veličine 1—2 mm.
Prelazi postepeno u reliktno tlo
C/D 65—75—100—110 glinastu ilovaču, blijedocrvene boje krupno grudaste
strukture. Strukturni se agregati u vlažnom tlu raspadaju na
oštrobridne i na prirodnoj plohi sjajne agregate veličine 1—2 cm.
U ovaj sloj prodire i po koji korjenčić bora i breze. Dvije sivkaste
pruge piužaju se u vertikalnom pravcu. Prelazi u još


D 110—240 zbijeniju tešku glinu; krupno grudasti agregati na prirodnoj
plohi imaju manganski nahuk i raspadaju se u manje, koji su na
prirodnoj plohi potpuno vlažni. Boje su sivkastocrvene, crvenosmeđe
i tamne. Nožem izglađen profil pokazuje mramoriranost,
sive i prljavo žute pruge i jezičci širine od 1—3 cm pružaju se
vertikalno do dubine profila.


Kiselo smeđe tlo na reliktno) crvenici —


Profil 5 Bosiljevo


U srednjodobnoj kulturi obične smreke i običnog bora, sjeverozapadne
ekspozicije i nagiba 7°, na oko 230 m n. v. tlo ima ove morfološke osobine:


A,, 1—0
tanki i isprekidani sloj iglica smreke i običnog bora prelazi u


Ai 0—30 praškastu ilovaču u vlažnom stanju tamno sive boje, gusto prorasla
korijenjem drveća i grmlja, mrvičaste strukture, rahla i porozna
izrazito prelazi u