DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 54     <-- 54 -->        PDF

(B) 30—90—95 ilovaču
poroznu, rahlu, lesolikog izgleda. Tlo se lako nožem
odvaljuje i raspada u mrvičaste agregate. Osnovna boja žućkastosiva,
jestimično svjetlo smeđa i blijedo crvena (pc boji ovaj horizont
nije homogen). Drveće se dobro ukorjenjuje nalazi se tanko
i deblje žilje običnog bora. Difuzno prelazi u
C 90—95 120—125 ilovaču iste boje kao gore samo neštc zbijeniju i grudaste
strukture. Ovaj sloj leži na


D 120—225
glinastoj ilovači crvene boje sa žuto-sivim prugama koje teku u
vertikalnom pravcu, ali se i horizontalno pružaju. Krupno grudasti
agregati presvučeni su manganskim nahukom, i potpuno su
vlažni i sjajni. U dubljem dijelu ovog sloja ima prošlojaka žuto
sive do sive, zbijene, masne gline. U ovom sloju ima i pukotina
zasutih materijalom iz (B)-horizonta i u ovim pukotinama nalazi
se tanko žilje bora, koje na ovaj način prodire do dubine profila.


Kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici — profil 7
Tab. 2.


OZNAKA DUBTNE TLA I HORIZONATA
Ai (B) CD D
OSOBINE TLA 10—20 35—55 80—90 170—190
u procentima


Fizikalne osobine
Teksturna, frakcija u 0,4N Na4P2Q
2,0—0,2 2,6 2,0 1,5 0,1
0,2—0,02 26,8 34,0 29,3 4,6
0,02—0,002 48,0 36,0 36,1 21,0
0,002 22,6 28,0 33,1 74,0
Retencioni kapacitet za vodu 39,8±0,2 48,3+1,3 — 52,6±0,5
Kapacitet za zrak 11,5+0,5 8,61±1,7 — 1,0±0,5
Porozitet 52,1±0,3 57,o±l,3 — 53,8+0,2


Kemijske osobine
pH u H2O 5.7 5.4 5,6 5.8
n-KCl 4,4 4 1 4.1 4.0
Humus 5.8 0,9 0,03 —
Vrijednost adsorpcijskog (S) 11,26 7,46 9,64 17,71
kompleksa po Kappenu (T) 27,40 21,25 22,49 34,32
(T-S) 16,14 13,79 12,85 16,61


(V) 41,10 35,05 42,85 51,60
Sadržaj P?0.-> 0 0 0 -—
K2O u mg/100 gr tla po AI-metodi 12,5 7.0 8,2 —
Elementarni sastav tla S1O2 78,4 73,6 — —
FeOs 6,5 7.9 — —


AI2O3 9,6 13,5 — —
P2O5


Elementarni sastav gline S1O2 52,8 6,0
F2O3 50,0 6.1
AI2O3 23.8 23,9


P2O5 0,09 0,08
Odnos Ch : Cf (po metodi
Ponomareve) 0,73