DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

kivati poprečni prirast obične smreke oko 15 m3 i običnog bora oko 12 m3/ha
Iz ovih podataka slijedi da na opisanom staništu obična smreka bolje iskorištava
prirodnu plodnost kiselih smeđih tala na reliktnoj crvenici nego obični
bo.-.


IV. ZAKLJUČCI
Na osnovu naprijed iznesenih podataka u tekstu i tabelama možemo za
sada zaključiti slijedeće:


1. Na opisanom staništu u šumskom predjelu Bosiljevo pod kulturama
običnog bora i obične smreke zastupljeno je kiselo smeđe tlo na reliktnoj crvenici.
Po svojim fizikalnim i nekim kemijskim osobinama ova tla imaju veliku
šumsko proizvodnu vrijednost i prikladna su za iskorištavanje u intenzivnoj
proizvodnji drveta.
2. Utvrđeni prirast obične smreke i običnog bora u kulturama Bosiljevo i
na temelju toga izvršena procjena poprečnog prirasta ukupne drvne mase za
ophodnju 40 godina u iznosu od oko 12 m3/ha za obični bor i oko 15 m3/ha za
običnu smreku upućuju na to da se prirodni proizvodni potencijal kiselih smeđih
tala na reliktnoj crvenici na ovom staništu, bolje iskorištava uzgajanjem
obične smreke nego uzgojem običnog bora. Način gospodarenja predložen za
područje Veljun — Tržička Šikara — Zalije (D. Cestar, 1966.) s ekološko pedološkog
gledišta zaslužuje pažnju i pri radovima u predjelu Bosiljeva.
LITERATURA


B er tov i ć S.: Ekološke značajke Bosiljeva. Vodič ekskurzije III Kongresa Jugoslavenskog
društva za proučavanje zemljišta, Zagreb, 1967.


Cestar D., Kalinić M., Milković S., Pelcer Z.: Tipolosko istraživanje i
kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske. Gospodarske jedinice Veljun,
Tržička Šikara i Zalije. Ekološko-gospodarski tipovi i meliorativni zahvati, Zagreb,
1966.


Ciri ć M.: Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorištavanja u šumskoj proizvodnji
»Agrohemi´a« No 1, 1962.


Ciri ć M.: Mogućnost povećanja produktivnosti zemljišta u našim prirodnim šumama.
»Narodni šumar«, str. 1—2, Sarajevo, 1966.


Grac a ni n M.: Pedologija III dio. Zagreb, 1951.


Janekovi ć Đ.: O Starosti nekih forma tla Jugoslavije, Zemljište i biljka, god.
XII No 1—3. Beograd, 1963.


Koch F.: Geološka karta, list Ogulin Stari Trg (1 : 75.000), Izd. Geol. Inst. Kr. Jugoslav.,
Beograd, 1933.


Noj gebauer V., Ćirić M., Filipovski G., Škorić A., Živković M.:
Klasifikacija zemljišta Jugoslavije, Zemljište i biljka, No 1—3, Beograd, 1963.


Peliše k J.: Lesnicke pudoznanstvi, Praha, 1964.


Rac z Z.: Vrištinsko bujadična tla Korduna. Arhiva za poljoprivredne nauke. Sv.
55, str. 3—27, Beograd, 1964.


Škori ć A.: Predavanja iz pedologije (III stupanj nastave, prema bilješkama J. M.
1962/63).


139