DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRAKTIČNA VREDNOST OKULARNE I LABORATORIJSKE
PROCENE KVALITETA ŠUMSKOG SEMENA


Dr IVAN SOLJANIK


UVOD. U savremenom šumarstvu obnova šuma sprovodi se pored prirodnog
i veštačkim putem. Prirodno podmlađivanje u šumama visokog uzgoja
vrši se naletom semena sa matičnih stabala, a veštačko pošumljavanje sadnjom
biljaka proizvedenih u šumskim rasadnicima. U oba ova slučaja šumsko
seme je biološka baza za proizvodnju šumskih biljaka-podmiadka i sadnica.
Imajući u vidu da je semenka u svojoj suštini već mala biljčica (semenka u
svojoj klici ima formirana, majušna, okom nevidljiva, sva tri glavna organa:
koren, stabaoee i klicine listiće) kao i to da je nosilac naslednih osobina svojih
roditelja, očito je da joj treba posvetiti veoma veliku pažnju (1).


Zbog toga je o šumskom semenu do sada napisano mnogo naučnih i stručnih
radova, u našoj zemlji i u inostranstvu, koji tretiraju seme od zametka posle
cvetanja — pa sve do njegove berbe i upotrebe. Pored biološke uloge semena
u obnovi šume — ono ima i veliku upotrebnu vrednost kao sirovina za
izradu raznih ulja za industriju, čak i mašinskog ulja, za parfirneriju, lekove,
pa čak i za ljudsku i stočnu ishranu.


Međutim, šumsko seme, kao i seme poljoprivrednih, industrijskih i drugih
biljaka može biti kvalitetno, a može biti i bezvredno. Međutim, poznavanje
i određivanje kvaliteta šumskog semena nije tako jednostavno. Za određivanje
kvaliteta semena postoje posebne laboratorije, pa i naučne institucije
sa određenom laboratorijskom opremom i stručnim kadrovima. Da se osigura
pravilan postupak sa semenom, od berbe do upotrebe, donose se i zakonski
propisi o semenu u zemljama sa razvijenim šumarstvom.


Kod nas, u Jugoslaviji, uporedo sa donošenjem takvih zakonskih propisa,
Jugoslovenski Zavod za standardizaciju propisao je 1964. godine standard za
šumsko seme. U tom standardu (JUS-D1.100-JUS-D1.139) propisano je kako
treba tretirati šumsko seme. Tim standardom su obuhvaćene one vrste šumskog
drveća četinara i lišćara čije se seme upotrebljava za setvu u rasadnicima
i na terenu za obnovu šuma i pošumljavanja. Dakle, standard određuje
načine za ispitivanje — procenu kvaliteta, tj. čistoće, klijavosti i energije klijanja,
vitaliteta. utvrđivanja zaraze i druge propise o postupku sa šumskim
semenom, kao što su davanje certifikata o poreklu, pakovanje, transport semena
i dr.


Pored toga što su za određivanje kvaliteta šumskog semena neophodni
posebni laboratoriji i specijalizovani kadrovi — i sam postupak određivanja
kvaliteta semena dosta je dugotrajan. Tako na primer, ispitivanje klijavosti
semena crnog _bora traje u klijalici 28 dana; seme molike (Pinus peuce) treba
prethodno hladiti — držati u stratifikatu 6 meseci, a zatim u klijalici još 23
dana itd. (2). Rok trajanja ispitivanja klijavosti semena većine lišćara još je