DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 90     <-- 90 -->        PDF

cStcana 6itiLĆna ütecatuca


Linnar d W., RUSSIAN — ENGLISH
FORESTRY AND WOOD DICTIONARY


(Rusko — engleski šumarski i drvarski
rječnik), Izd. Comm, Agr. Bureau, 1966, str.


109.
W. Linnard, suradnik Commonwealth
Forestry Bureau, iz Oxforda, izradio je
gore navedeni riečnik kao tezu za diplomu
šumarstva. Linnard — koji je diplomirani
jezikoslovac, radi dugi niz godina u Šumarskom
centru britanske zajednice naroda
u Oxfordu na poslovima šumarske bibliografije.
S obzirom na veliko značenje koje se u
Britaniji pridaje svjetskoj šumarskoj literaturi,
autor je sakupio oko 7..000 termina,
koji su ne samo prevedeni nego po potrebi
i protumačeni.


Uzor mu je bio Buchholzov šumarski
stručni rječnik rusko-njemački i njemačkoruski,
ali je u ovome dano više šumarskih
i drvarskih termina nego što ih ima Buchholzov
rječnik.


U rječniku nisu dani specijalni lovački
termini. Ovaj rječnik predstavlja vrlo dobru
podlogu za mnogojezični rječnik šumarskih
termina, koji je prijeka potreba
za sve one koji se bave problematikom šumarstva
i drv. industrije, a na kojem radi
Mr F. C. Robertson u istom birou.


R. Benić
DICTIONAR FORESTIER POLIGLOT,
Vcl. I i II, Bucuresti, 1965. Redaktor ing.


T. Dorin. Izdalo Ministarstvo šumarstva
(Ministerul economici forestiere — Centrul
de documentare tehnica pentru economia
forestiera) u Bukureštu. Veliki format.
Rječnik je obuhvatio stručne šumarske
termine na rumunjskom, ruskom, francuskom,
njemačkom, engleskom i mađarskom
jeziku. U prvom svesku nalaze se na 760
stranica termini na spomenutih šest jezika.
Osnovni alfabetar čine termini na rumunjskom
jeziku. Oni su obrojčani, ali zasebno
po pojedinim slovima. Ima ih 6.365.
Pokraj rumunjskih termina nalaze se ekvivalenti
na ostalim jezicima.


U drugom svesku, koji obuhvaća 408
stranica, nalaze se registri latinskih, ruskih,
francuskih, njemačkih, engleskih i mađarskih
stručnih naziva. Registar termina
unutar pojedinog jezika razvrstan je alfabetskim
redom, a kod svakog naziva na


vedeno je početno slovo dotičnog termina
u rumunjskom alfabetaru i broj toga termina.


U djelu su obuhvaćeni termini iz oblasti
uzgajanja, iskorišćivanja, zaštite, uređivanja
i ekonomike, kao i iz važnijih pomoćnih
disciplina.


U popisu upotrebljene literature navedena
su 52 izvora. Iznenađuje nas da nije
spomenut Lindeov »Russko-anglijsko-francuzko-
nemeckij tehničeskij slovar dlja lesoinženjerov
«, koji je sastavljen na istom
principu, a objavljen je već 1936. god. u
Moskvi.


Prednost je Rječnika što je proširio
stručne šumarske termine na više jezika.
U njem je omogućeno dosta brzo snalaženje.
Držimo, međutim, da bi ono moglo
biti još brže da je traženje termina usmjereno
na osnovi brojaka koje bi u glavnom
alfabetaru tekle neprekidno, bez obzira na
početna slova.


Tekst je umnožen na debelom papiru,
pa je zbog toga Rječnik odviše glomazan.
Rječnik će dobro poslužiti daljnjem unapređenju
evropske šumarske terminologije.


Prof. dr M. Anić


GREBENSCIKOV O. S.: RUSSKOANGLO-
NEMECKO-FRANCUSKIJ GEOBOTANICESKIJ
SLOVAR. Moskva, 1965.
Izdala Akademija nauka SSSR-a, Svesojuznij
institut naučnoj i tehničeskoj informacii
u Moskvi, 226 str.


Rječnik je zapravo prvi pokušaj u
SSSR-u, a i inače u svijetu, da se stručnoj
javnosti pruži takav priručnik. On sadrži
stručne termine iz oblasti geobotanike.
Obuhvaća nazive glavnih biljnih formacija
i zajednica iz cijeloga svijeta, kao i važnije
termine iz dodirnih disciplina, kao
što su: fitoekologija, pedologija, geomorfologija
bilja, fitogeografija i dr. Sadrži i
termine iz drugih struka s kojima se susreće
geobotaničar, kao što su: šumarstvo,
livadarstvo i si.


Rječnik obuhvaća 2.663 stručna termina.
Oni su poredani u četverojezičnoj tabeli,
koja je sastavljena prema ruskom alfabetaru,
gdje su pojedini termini označeni
brojevima. Obrojčavanje je izvršeno u neprekidnom
nizu, od početka do kraja alfabetara.
Paralelno s ruskim terminima na