DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 92     <-- 92 -->        PDF

bolje upoznaju biološka svojstva i ekološki (x = starost, y = ukupni visinski prirast,
zahtjevi ove privredno vrlo važne četinjay´
= tečajni visinski prirast) iz utvrđenih
če i da se na takvoj osnovici stvaraju bio-visina izveden je starosni sastav, i na taj
geocenotski stabilnije sastojine i provode način rekonstruiran je tok podmlađivanja,
racionalniji načini gospodarenja. Taj težak tačnije, tok nastajanja preživjelih jedinki.
zadatak autori su obavili na veoma suvreZa
naše okolnosti bit će važne uglavnom
men način, pa knjiga po rasporedu materiove
postavke: prirodno obnavljanje smrče,
je, sadržaju, unutrašnjoj i vanjskoj opremi isto tako i bukve, može se provoditi pod
može služiti kao uzor mnogim drugim auzasjenom
ili u skupinama odnosno prugatorima
i izdavačima. ma (prema našem pojmovanju, oplodna ili


oplodno skupinasta sječa) uglavnom u krat


J. Šafar
kom podmladnom dobu (oko 10 godina);


za jelu je potrebna dugotrajnija zaštita


(30—40 godina). Kad se sastojina pravilno


njeguje, nije potreban pripravni i naplod


Kađlu s Z.: STRUKTURA A VY


ni sijek (prema našem pojmovanju, prore


VOJ ZMLAZENI SMRKU, JEDLE A BU


de prelaze u jake odnosno progalne pro


KA V JESENIKACH (Struktura i tok pod


rede); umjesto tih sjekova, treba brižljivo


mlađivanja smrče, jele i bukve na gori Je


promatrati razvitak novog naraštaja i pra


senik). Lesnicky časopis. Praha 1966. Stra


vodobno obavljati oslobađanje. Ako se po


na 24, grupe tabela 4, slika 2.


javi visok korov, bolje je da se izvrši


U toj studiji, po opsegu maloj ali po umjetna obnova.
obavljenom radu opsežnoj i po rezultatima
vrlo vrijednoj, pisac iznosi statistički obraTreba
razlikovati tolerantnost prema
đene podatke sa 9 pokusnih ploha koje se sjeni i zahtjeve za ekološkom zaštitom. U
nalaze na 560 — 630 m n. v, JZ eksp., Fa-toku obnove raste otpornost prema sjeni
geto-Abietum i Fagetum abietinum Zl. Na ovim redom: bukva — smrča — jela! natemelju
matematički izraženog odnosa staprotiv,
zahtjevi za ekološkom zaštitom rasrosti
i visinskog prirasta: tu ovim redom po vrstama drveća: smrča


— bukva — jela.
= a + b . x =
b + 2c. x J. Šafar
DRVNO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE KARLOVAC


!


Proizvodi:


- rezanu gradu tvrdih lišćara
- klasičan i mozaik parket
- polaže parkete svih vrsta u gr< iđevne objekte
- komadni namještaj