DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Qian&te&L


III KONGRES JUGOSLAVENSKOG
DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE
ZEMLJIŠTA (Zadar 1967.)


Po prvi put u SR Hrvatskoj održava se
od 5. VI do 10. VI 1967. u Zadru kongres
Jugoslavenskog društva za proučavanje
zemljišta. To je treći kongres ovog naučnog
društva koje se bavi problematikom
proučavanja i gospodarskog iskorišćivanja
tala Jugoslavije naročito u poljoprivredi i
šumarstvu. Jugoslavensko društvo za proučavanje
zemljišta ima komisije: za fiziku
tla, kemiju tla, biologiju tla, plodnost tla,
ishranu bilja i gnojiva, genezu klasifikaciju
i kartografiju tla, tehnologiju tla (obrada
tla, erozija, melioracija, klimatologija i
hidrologija), i za mineralogiju tla. Društvo
je osnovano 1953. godine i izdaje časopis
»Zemljište i biljke«.


III Kongres JDPZ usmjeren je na tri
glavna projekta: 1. Problemi tala u intenzivnoj
proizvodnji, 2. Problemi tala sa nereguliranim
vodo-zračnim režimom (hidromorfna
tla i pseudogleji) i 3. Krška tla i
problemi njihova iskorišćivanja.


Prema općoj ocjeni navedena problematika
je od naučnog i praktičnog interesa
za poljoprivrednu i šumsku proizvodnju u
našoj zemlji. Za učesnike Kongresa, (200 i
oko 50 stranih gostiju) organizirane su 4
pretkongresne ekskurzije radi upoznavanja
stanja i problema poljoprivredne i šumske
proizvodnje u raznim područjima Hrvatske.
U toku ekskurzija vidjet će se veliki
broj zanimljivih objekata koji su obrađeni


u posebnoj veoma uspeloj i sadržajnoj publikaciji
»III Kongres, Zadar 67 — Vodič
za ekskurzije«, izdanje JDPZ na hrvatskosrpskom
i engleskom jeziku.


Učesnicima tih ekskurzija pokazat će
naši šumari i pedolozi rezultate postignute
u plantažama i intenzivnim kulturama
topola i četinjača. Plantažni uzgoj topola


(P. x E. 1214) vidjet će se u Podravini na
objektu »Španjolska Ada«. Intenzivna proizvodnja
četinjača prikazat će se na objektima:
1. Jastrebarsko (Jugoslavenski institut
za četinjače — rasadnička proizvodnja),
2. Točak kraj Slunja (komparativni nasad
obične smreke, običnog bora, crnog bora,
evropskog ariša i američkog borovca), 3.
Perjasica (plantaža evropskog ariša i sjemenska
plantaža zelene duglazije), 4. Medak
u Ličkom Polju (podizanje nasada četinjača
na vrištinama) i 5. Senjska Draga
(historijat radova na pošumljavanju).
Na III Kongresu JDPZ bit će održano
oko 80 referata domaćih i stranih autora
koji će u posebnoj publikaciji JDPZ biti
objavljeni prije održavanja kongresa.


S područja Hrvatske bit će u okviru
kongresnih tema održano više referata koji
će obrađivati šumarsku problematiku pri
čemu će neke od naučnih disciplina biti po
prvi put zastupljena (ishrana šumskog drveća
i tipologija šuma).


J. Martinović — N. Komlenović
XIV IUFRO — KONGRES
München 1967.


Četrnaesti kongres IUFRO (International
Union of Forest Research Organizations)
održava se u Münchenu od 4. do 9.
rujna ove godine. Program zasjedanja: dne


3. rujna prije podne zasjedanje stalnog Odbora
a poslije podne proširenog Odbora
IUFRO; dne 4. u 10 sati svečano otvorenje
Kongresa, a poslije podne zasjedanje
sekcija 02, 11, 23, 25, 31, 32 i 41; dne 5.
prije podne zasjedaju sekcije 01, 21, 22, 24,
25 i 32, a poslije podne sekcije 01, 02, 24,
25, 26 i 32; dne 6. prije podne sekcije 11,
21. 22, 23, 26, 31 i 41, a poslije podne zajedničko
zasjedanje sekcija 23, 25, 31 i 32;
dne 7. prije podne sekcije 02, 11, 22, 23, 31
i 41; istovremeno zasjeda i stalni Odbor
IUFRO; istog dana poslije podne zasjeda
prošireni Odbor; dne 8. zaključno zasjedanje
sekcija (prije podne) a dne 9. prije
podne u 10 sati završna svečanost.


Sekcije IUFRO: 01 Bibliografija i terminologija
(pročelnik prof. E. Saari, Finska),
02 Povijest šumarstva (Prof. K. Mantel,
S. R. Njemačka), 11 Utjecaji šuma i
reguliranje vodnog režima (H. C. Storey,
USA), 21 Ekologija (Prof. F. Richard, Švicarska),
22 Šumarska botanika (Prof. J.
Matthews, Vel. Britanija), 23 Uzgajanje šu


177