DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Qian&te&L


III KONGRES JUGOSLAVENSKOG
DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE
ZEMLJIŠTA (Zadar 1967.)


Po prvi put u SR Hrvatskoj održava se
od 5. VI do 10. VI 1967. u Zadru kongres
Jugoslavenskog društva za proučavanje
zemljišta. To je treći kongres ovog naučnog
društva koje se bavi problematikom
proučavanja i gospodarskog iskorišćivanja
tala Jugoslavije naročito u poljoprivredi i
šumarstvu. Jugoslavensko društvo za proučavanje
zemljišta ima komisije: za fiziku
tla, kemiju tla, biologiju tla, plodnost tla,
ishranu bilja i gnojiva, genezu klasifikaciju
i kartografiju tla, tehnologiju tla (obrada
tla, erozija, melioracija, klimatologija i
hidrologija), i za mineralogiju tla. Društvo
je osnovano 1953. godine i izdaje časopis
»Zemljište i biljke«.


III Kongres JDPZ usmjeren je na tri
glavna projekta: 1. Problemi tala u intenzivnoj
proizvodnji, 2. Problemi tala sa nereguliranim
vodo-zračnim režimom (hidromorfna
tla i pseudogleji) i 3. Krška tla i
problemi njihova iskorišćivanja.


Prema općoj ocjeni navedena problematika
je od naučnog i praktičnog interesa
za poljoprivrednu i šumsku proizvodnju u
našoj zemlji. Za učesnike Kongresa, (200 i
oko 50 stranih gostiju) organizirane su 4
pretkongresne ekskurzije radi upoznavanja
stanja i problema poljoprivredne i šumske
proizvodnje u raznim područjima Hrvatske.
U toku ekskurzija vidjet će se veliki
broj zanimljivih objekata koji su obrađeni


u posebnoj veoma uspeloj i sadržajnoj publikaciji
»III Kongres, Zadar 67 — Vodič
za ekskurzije«, izdanje JDPZ na hrvatskosrpskom
i engleskom jeziku.


Učesnicima tih ekskurzija pokazat će
naši šumari i pedolozi rezultate postignute
u plantažama i intenzivnim kulturama
topola i četinjača. Plantažni uzgoj topola


(P. x E. 1214) vidjet će se u Podravini na
objektu »Španjolska Ada«. Intenzivna proizvodnja
četinjača prikazat će se na objektima:
1. Jastrebarsko (Jugoslavenski institut
za četinjače — rasadnička proizvodnja),
2. Točak kraj Slunja (komparativni nasad
obične smreke, običnog bora, crnog bora,
evropskog ariša i američkog borovca), 3.
Perjasica (plantaža evropskog ariša i sjemenska
plantaža zelene duglazije), 4. Medak
u Ličkom Polju (podizanje nasada četinjača
na vrištinama) i 5. Senjska Draga
(historijat radova na pošumljavanju).
Na III Kongresu JDPZ bit će održano
oko 80 referata domaćih i stranih autora
koji će u posebnoj publikaciji JDPZ biti
objavljeni prije održavanja kongresa.


S područja Hrvatske bit će u okviru
kongresnih tema održano više referata koji
će obrađivati šumarsku problematiku pri
čemu će neke od naučnih disciplina biti po
prvi put zastupljena (ishrana šumskog drveća
i tipologija šuma).


J. Martinović — N. Komlenović
XIV IUFRO — KONGRES
München 1967.


Četrnaesti kongres IUFRO (International
Union of Forest Research Organizations)
održava se u Münchenu od 4. do 9.
rujna ove godine. Program zasjedanja: dne


3. rujna prije podne zasjedanje stalnog Odbora
a poslije podne proširenog Odbora
IUFRO; dne 4. u 10 sati svečano otvorenje
Kongresa, a poslije podne zasjedanje
sekcija 02, 11, 23, 25, 31, 32 i 41; dne 5.
prije podne zasjedaju sekcije 01, 21, 22, 24,
25 i 32, a poslije podne sekcije 01, 02, 24,
25, 26 i 32; dne 6. prije podne sekcije 11,
21. 22, 23, 26, 31 i 41, a poslije podne zajedničko
zasjedanje sekcija 23, 25, 31 i 32;
dne 7. prije podne sekcije 02, 11, 22, 23, 31
i 41; istovremeno zasjeda i stalni Odbor
IUFRO; istog dana poslije podne zasjeda
prošireni Odbor; dne 8. zaključno zasjedanje
sekcija (prije podne) a dne 9. prije
podne u 10 sati završna svečanost.


Sekcije IUFRO: 01 Bibliografija i terminologija
(pročelnik prof. E. Saari, Finska),
02 Povijest šumarstva (Prof. K. Mantel,
S. R. Njemačka), 11 Utjecaji šuma i
reguliranje vodnog režima (H. C. Storey,
USA), 21 Ekologija (Prof. F. Richard, Švicarska),
22 Šumarska botanika (Prof. J.
Matthews, Vel. Britanija), 23 Uzgajanje šu


177
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ma (Prof. M. van Miegroet, Belgija), 24
Zaštita šuma (Prof. A. Biraghi, Italija), 25
Uređivanje šuma (Prof. F. Firat, Turska),
31 Šumarska ekonomika (Prof. N. K. Hermansen,
Danska), 32 Nauka o radu (Prof.


I. Samset, Norveška) i 41 Šumski proizvodi
(E. G. Locke, USA).
Društveni program: dne 4. rujna u 21
sat primanje kod gradonačelnika Miinchena;
dne 5. u 20 sati Bavarsko veče; dne 6. u
21 sat primanje kod bavarskog ministra —
Predsjednika; dne 8. u 21 sat društveno veče
sa plesom.


Po završetku Kongresa predviđeno je
dvadesetak ekskurzija posvećenih dijelom
pojedinim užim stručnim problemima a
dijelom posjeti šumskih područja pojedinih
pokrajina (osim ostalog i primorskom
području sjeverozapadne Njemačke, nizini
sjeverne Njemačke i dr.).


Kongresu mogu prisustvovati svi šumarski
stručnjaci koji se prijave i uplate
kotizaciju od 80 DM na konto br. 7498 Sekretarijata
za Kongres IUFRO 1967. na
centralnoj blagajni bavarske Volksbanke u
Münchenu; asistenti i studenti imaju popust
od 5ÖV» uz predočenje odgovarajuće
potvrde. Prilikom registracije, učesnici
Kongresa dobivaju uvezani svezak svih referata
koji pravovremeno stignu. Prijave za
učestvovanje vrše se na posebnom formularu.
Registracija učesnika vršit će se od
subote 2. rujna, u predvorju Sveučilišta u
Münchenu (ulazak iz Adalbertstrasse). Sekretarijat
Kongresa: Dr P. Dürk, 8 München
13, Amalienstrasse 52/11.


Prijave za ekskurzije i za rezervacije
pogodnijih hotelskih soba primaju se do
kraja travnja.


Zv. P.