DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 97     <-- 97 -->        PDF

POSLOVNO UDRUŽENJE
PROIZVOĐAČA DRVNE INDUSTRIJE
ZAGREB


TRG MAZURANICA 6/1.
Telefon: 38-153, 24-561 i 36-587


ZA POTREBE SVOJIH ČLANICA VRŠI:analize proizvodnje, realizacije i poslovanja
usklađivanje razvojnih i proizvodnih programa
-
posredovanje u odnosima sa drugim organima i
institucijama
-
objedinjavanje aktivnosti na području plasmana


-
nabava reprodukcionog materijala iz uvoza i
domaćih izvora

i druge poslove prema zahtjevima svojih članica
U UDRUŽENJU JE UČLANJENO 29 RADNIH ORGANIZACIJA
IZ OBLASTI PROIZVODNJE I TRGOVINE.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 98     <-- 98 -->        PDF

c/Sekcolag.


Dr EDWARD


Dne 19. XII 1966. umro je dr Edward


G. Locke, direktor laboratorija za šumske
proizvode, Madison (US — Forest Products
Laboratory, Madison, Wis.), predsjednik 41.
sekcije »Šumski proizvodi« Međunarodne
Unije zavoda za šumarska istraživanja
(IUFRO), član Internacionalne akademije
za nauku o drvu i istaknuti naučni radnik
na području istraživanja drva naročito na
području istraživanja kemije i kemijske
tehnologije drva.
Edward G. Locke rodio se 1904. g. u
Portlanđ-u, Oregon. Studirao je tehničku
kemiju na Oregon State College, Corvallis,
a 1932. godine postigao je naučni stupanj
doktora nauka za područje organske kemije.
Nakon službe u nekim državnim i privatnim
ustanovama kao kemičar istraživač,
Dr Locke izabran je 1936. godine za asistenta
a kasnije za izvanrednog sveučilišnog
profesora na istom sveučilištu na kojem
je diplomirao tehničku kemiju. Na tom
mjestu imao je dr Locke prve kontakte sa
istraživanjem drva kao savjetnik Laboratorija
za šumske proizvode države Oregon,
Corvallis.


Za vrijeme drugog svjetskog rata prelazi
u šumarsku službu i povjerava mu se
zadatak izgradnje prve tvornice za hidrolizu
drva. Rat je prije završio nego što je
tvornica podignuta i Dr Locke zajedno s
grupom američkih naučnih radnika posjećuje
Evropu u cilju studija saharifikacije


G. LOCKE
odnosno hidrolize drva. Nakon toga radi od
1946. do 1951. u šumarskoj službi u sjeverozapadnom
dijelu SAD, a 1961. godine
stupa u službu FPL, Madison, gdje je 1959.
god. izabran za direktora tog laboratorija.


Dr Locke razvio je, pored rada na organizaciji
i daljnjem razvoju FPL, Madison,
veliku istraživačku aktivnost na području
poboljšavanja higroskopskih i mehaničkih
svojstava drva, na istraživanju kemije
i tehnologije drva ekonomski manje
važnih vrsta, na istraživanju kemije i kemijske
prerade kore, pogonskog goriva za
rakete itd.


Svojim radom dr Locke unapredio je
pojedine grane drvne industrije, a istovremeno
izgradio je na osnovu boljeg razumijevanja
i međusobnog povjerenja nove odnose
između istraživanja drva i najvažnijih
grana industrije drva SAD. Dr Locke
na internacionalnom planu kao direktor
FPL Madison, predsjednik 41. sekcije
IUFRO i član Internacionalne akademije
za nauku o drvu radio je uporno na razmjeni
iskustava, zbližavanju i suradnji
svih istraživača na području istraživanja
drva.


Uspomena na dr Edward G. Locke ostat
će trajna za stručnu javnost cijelog
svijeta i ujedno će davati poticaj za daljnje
zbližavanje, razmjenu iskustava i saradnju
na području istraživanja drva.


Prof. dr Ivo Horvat