DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U Sloveniji takođe ima više lokacija na kojima odlično uspeva duglazija.
Tako na primer, u staroj kulturi »Počivalnik« površine 3,86 ha, staroj oko
58—60 godina, debljina srednjeg stabla iznosi oko 45 cm, srednja visina oko
32 m a krošnja jednog stabla pokriva oko 20 m2 površine tla na kome ona
raste. U jednoj drugoj sastojini na m. zv. »Jable« površine 0,90 ha, starosti oko
56 godina, srednje stablo u prsnom promeru ima oko 40 cm, a srednja visina
oko 30 m. Pored toga u Sloveniji ima na više lokacija dobro uspelih kultura
zelene duglazije starosti 10—15 godina.


SI. 1. Trogodišnje sadnice duglazije na Ornom Brdu, sa smrznutim korenom i korom
na prelazu u stabljiku ispod crne horizontalne linije na fotografiji


U Srbiji duglazije starijeg datuma ima samo na nekoliko mesta i to kao
pojedinačnih stabala, sem na Avali kod Beograda. To je jedna kultura površine
0,34 ha, stara oko 37 godina. Na toj površini ima 144 stabla duglazije i
51 stablo drugih četinara, a ukupno 195 drveta. Iz taksacijskih se pokazatelja
vidi, da srednje stablo ima u promeru 21,68 cm, visinu 14 m a drvnu masu
0,31 m3, a to znači da je sastojina bila samo od duglazije, tj. 574 stabala po
1 ha (pri postojećem sklopu), onda bi drvna masa po 1 ha iznosila oko
180 m:i (2). U neposrednoj blizini ove kulture duglazije, na istoj — severnoj
ekspoziciji Avale, nalaze se i kulture smrče, belog i crnog bora, približno iste
starosti. Godine 1946. u svim tim kulturama četinara izvršena su istraživanja


113