DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 32     <-- 32 -->        PDF

od strane Instituta za naučna istraživanja u šumarstvu Srbije, da se komparativnim
putem utvrdi, da li i koje vrste unesenih četinara odgovaraju ekološkim
uslovima Avale, odnosno terenima za pošumljavanje u okolini Beograda
i na Šumadijskoj površi. Ta su istraživanja pokazala, da se zbog niske
temperature i suše u vegetacijskom periodu 1928. godine i veoma hladne zime
u februaru-martu 1929. godine (—25u C) veći broj stabala posušio. Samo stabla
u depresijama, tj. u zaklonu i na dubokom tlu ostala su u životu. U zaključku
objavljenog rada ovih istraživanja navodi se, da duglazija u pogledu
rašćenja prevazilaz i sve vrste unesenih četinara na Avali (7).


Na području Kosova i Metohije duglazija se pojavila tek posle drugog
svetskog rata i to samo na dve lokacije, tj. po nekoliko primeraka, starih oko
20 godina, u parku Karagač kod Peći i u skveru, kod bogoslovije u Prizrenu.
Međutim, pre desetak godina u APKM duglaziji je posvećena velika pažnja
i sada se ona proizvodi u stotinama hiljada primeraka godišnje, a u svrhu
očetinjavanja lišćarskih bukovih šuma u Pokrajini (8, 9).


Sopstveni ogledi i zapažanja. Napred smo izneli, pored ostalog,
kratki istorijat rasprostranjen ja duglazije u Jugoslaviji iako nepotpun, jer
za detaljnije izlaganje o tome nema dovoljno prostora, a nije ni cilj ovog članka.
Međutim, treba napomenuti, da se posle rata skoro u celoj Evropi pristu-


Sl. la. Četvorogodišnje sadnice duglazije koje su stradale od mraza u rasadniku
Orno Brdo kod Pećske Banje.