DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 34     <-- 34 -->        PDF

U jesen iste 1960. godine od posejanog semena u rasadniku Brežanik domene
su kvalitetne biljke duglazije. U jesen 1962. godine veći deo ranije pikiramh
biljaka sada kao trogodišnje (1 + 2), rasađen j e na oglednim poli ma
u svrhu posumljavanja, dok je manji deo ostao tamo gde su bile pakirane
u Proleće I960, godine. Evidencija u jesen 1962. godine pokazala e da u "


SVUfa d,°br0 Prl?ile Pa je iSta


e t S ?H´ «P-acijaponovljeL i « "


lece 1963. godine, ali sada sa sadnicama (1 + 2) iz rasadnika Brežanik tj iz


ZSVRnH6 g0dine U Pr°leće U


n T7v i*´ i 8 ´ ´ novoosnovanom rasadniku
Orno Brdo kod Pecske Banje, izvršena je na većoj površini setva semena duglazije,
kao i pikiranje u rastilište dvo- i trogodišnjih biljaka duglazije iz rasadnika
Brežanik, radi dobijanja jačeg materijala za introdukciju Na taj način
do proleća 1964. godine duglazija je tretirana na 10 lokacija u različitim


P0L6LEDH0 U a PTA
avroftonfte POM»f}//?L M oso isti/ stirodnL
/tooo ooo


4 L4Lü©A


* lOKACIjCn^lAZISTA M*c*4tr
KW1TI/ÄA DVQUZlji


SI. 3. Pregledna karta područja APKM, sa legendom o sadašnjim nalazištima
duglazije u kultivacijama.


područjima APKM (vidi preglednu kartu područja sa legendom). Osmatral
a u jesen 1963. godine pokazala su da su biljke duglazije na svim tretiranim
lokacijama vrlo dobro napredovale, a gubitak je preko leta bio neznatan


Međutim, zima 1963/64 bila je bez snega, sa jakim mrazevima i vetrovima,
pa je nanela nekim objektima oštećenja, tako da je na nekim od njih
duglazija potpuno stradala — premrzla. Zima od samog početka pa do marta