DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 36     <-- 36 -->        PDF

danju — istrulela. Takvo stanje prikazuje slika 1 ispod horizontalne crte na
dole, a slika 2, nešto levo od lica koje posmatra biljke, rastilište sa takvim
biljkama duglazije.


2. Na oglednom polju »Crnuša« kod Kos. Mitrovice:
a) Na jednoj parceli u letećem rasadniku, gde biljke duglazije iste starosti
i provenijencije (pikirane u proleće 1960, o čemu je napred već rečeno)
nisu bile u jesen 1963. okopane, pa su jako zakorovljene. Ove biljke izdržale
su još jaču zimu, jer je u Kos. Mitrovici te zime, bez snega, bilo mrazeva i
—28° C. Pregledom u maju 1963. nađeno je svega 6,3% premrzlih i osušenih
sadnica, dok su se ostale i dalje normalno razvijale.


b) U neposrednoj blizini na Crnuši bilo je izvršeno pošumljavanje na bankete
u proleće 1962. godine sa dvogodišnjim sadnicama duglazije uzetim sa
napred opisane parcele pod 2 a. Na banketima sadnice su se dobro primile i
vegetirale dve godine. Međutim, usled nedostatka sadnog materijala duglazije
za pošumljavanje na drugim lokacijama, u jesen 1963. godine na nekim
banketima izvršeno je vađenje sadnica, jer su neki banketi bili pregusto zasađeni.
Vađenje biljaka izvršeno je bilo samo na po pola banketa. Pregledom
ovih banketa u maju 1963. godine nađeno je sledeće stanje:


a) Na delovima banketa sa kojih su izvađene sadnice, samim tim izvršeno
je i duboko okopavanje preostalih sadnica kao i vađenje korova. Na ovim delovima
banketa preko zime stradale su sve preostale biljke, tj. smrzavanje je
bilo 100´%.


b) Drugi delovi banketa, gde nisu vađene — iskopavane biljke, ostali su
neprekopani i zakorovljeni. Na ovim delovima banketa u proleće 1964. godine
nađeno je premrzlih duglazija svega oko 12% od ranije posađenih biljaka.


3. Na oglednom polju »Zmič«, udaljenom oko 6 km od Kos. Mitrovice, u
jesen 1963. pored ostalih vrsta posađena je i duglazija iskopana sa banketa na
Crnuši. U proleće 1964. god. konstatovano je smrzavanje oko 90% od posađenih
duglazija.
4. Na oglednom polju Gubavica, udaljenom, oko 4 km od rasadnika Orno
Brdo, takođe je u jesen 1963. bila izvršena sadnja trogodišnjih biljaka duglazije
na otvorenom terenu. Proletnja evidencija pokazala je da su sve sadnice
promrzle.
5. Na oglednom polju Gubavac, kod Pećske patrijaršije, takođe u jesen
1963. godine izvršeno je pošumljavanje na bankete trogodišnjim sadnicama
duglazije, ali pod zastorom proređene izdanačke hrastove šume goruna i belog
graba. Evidencija je pokazala da u proleće 1964. nije bilo promrzlih sadnica.
6. U šumskom rasadniku Brežanik, udaljenom oko 3 km od Peći, tro-i
četvorogodišnje sadnice duglazije iste provenijencije preko zime nisu stradale
u rastilištu, ali nisu bile u jesen 1963. godine okopane, već su bile zakorovljene.
7. Jedan deo kupljenih sadnica duglazije, koje su kao jednogodišnje pikirane
1960. pikirane u dvorištu Zavoda u Peći, nisu od zime ni malo stradale
iako je na njih delovala ista zima, ali su one bile pikirane pored žive
ograde, pa i sada su u životu i narasle već oko 4 m.
118