DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1968 str. 40     <-- 40 -->        PDF

aktualne teme


DK 634.0.48:634.0.176.1 Quercus


NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STUDIJE O SUŠENJU HRASTIKA


Dr ZLATKO VAJDA, Zagreb


Godine 1910 započeto jače sušenje hrastova u našim nizinskim šumama
nije niti do danas prestalo. Ono se, izuzev neke kraće ili dulje periode, sa jačim
ili slabijim intenzitetom i dalje nastavlja. U razdoblju od god. 1910—1925
posušilo se u posavskim i donjopodravskim nizinskim šumama oko 1,731.000
m3 hrastovih stabala što znači, da se prosječno godišnje u tom periodu posušilo
oko 115.400 m3. Nemamo brojčanih podataka o sušenju hrastova u razdoblju
daljnjih 40 godina. Međutim, ta je pojava godine 1966 a još više godine
1967 opet buknula velikim intenzitetom. Ona se pojačala i proširila na
znatna područja naših nizinskih hrastovih šuma, tako da joj se mora obratiti
velika pažnja, jer nanosi područnim šumskim gospodarstvima ogromne ekonomske
gubitke. Ti se gubici povećavaju još i više, što se, god. 1930. započeto
epidemijsko ugibanje — hrastovim sastojinama primiješanih — brijestovih
stabala i sastojina i dalje nastavilo u takovim razmjerima, da je ta vrsta
drveta iz nekih predjela gotovo potpuno iščezla. Zlo je pojačano i lokalnim
sušenjem jasenovih stabala.


Prema privremenim i nepotpunim podacima sabranim po stručnoj komisiji
Poslovnog udruženja Šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu, u našim
se nizinskim šumama hrasta lužnjaka tokom god. 1966 i 1967 posušilo
oko 348.000 m3 hrastovih stabala ili prosječno godišnje oko 174.000 m3 drvne
mase, što je znatno više od ranijeg petnaestogodišnjeg prosjeka (od god.
1910—1925). Iako su navedene cifre aproksimativne, ipak nam dovoljno osvjetljuju
veličinu ove katastrofalne pojave. Za najnovija sušenja u godinama 1966
i 1967 još nemamo sakupljene sve podatke, navodimo tek neke:


Na području Šumarije Vrbove c posušilo se oko 40.000 m3, a u šumama
Glogovnici i Malom Potoku oko 36.000 m3 U poznatoj nam
šumi Žutic i posušilo se oko 250.000 m3 što je više nego za ranijihi intenzivnih
sušenja u godinama 1924 i 1925. U šumi Ključev i posušilo se


20.000
m 3au Međustrugovima oko 2.000 m3.
Osim toga, prema dobivenim informacijama, zapažena su masovna sušenja
hrastova i na područjima Šumskih gospodarstava Našice , Podrav ska
Slatina i Vinkovci. Zasad nemamo potpunih podataka o ukupno
posušenim drvnim masama i o veličini površina, koje je ta pojava obuhvatila.
Tek kada se sakupe svi podaci, te izračunaju ekonomski gubitci nastali
tim sušenjem hrastika, moći ćemo dobiti cjelovitu sliku ove katastrofalne pojave.
Da bismo bili u stanju poduzeti efikasne zaštitne mjere kojima bi se moglo
zaustaviti i spriječiti daljnje sušenje i ugibanje hrastovih sastojina trebalo je


122