DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 12     <-- 12 -->        PDF

čiju N u lišću 1,88%, a klan bijele vrbe V95, koji je kod istih radova korišten
kao otac, ima koncentraciju N u lišću 2,92´% tj. 1,55 puta višu.


Iz tabela 2—7 se vidi da su koncentracije svih istraživanih biogenih elemenata,
izuzev kalija najveće u lišću unutarvrsnih hibrida bijele vrbe. U tom
pogledu dobivene su signifikantno veće koncentracije dušika, magnezija i kalcija
kod jednogodišnjih biljaka bijele vrbe, te kalcija kod dvogodišnjih, u odnosu
na unutarvrsne hibride krhke vrbe odnosno njihove međuvrsne hibride.


Za očekivati je da bi spomenute razlike u koncentraciji biogenih elemenata
u lišću unutarvrsnih hibrida bijele vrbe s jedne strane, te međuvrsnih
hibrida bijele i krhke vrbe s druge strane, bile još veće kada tretirane hibridne
familije ne bi bile rodbinski povezane, kao što je to bio kod nas slučaj.


Kako su vrijednosti koncentracija nekih biogenih elemenata karakteristične
za unutarvrsne hibride bijele odnosno krhke vrbe i njihove međuvrsne
hibride, to bi se određivanje koncentracije hraniva u lišću moglo eventualno
koristiti kao jedna od metoda ranog testa za ispitivanje rasta kod radova na
selekciji i oplemenjivanju stablastih vrsta vrba.


Iz tabela 2—6, u kojima su dane količine mineralnih hraniva u lišću, vidi
se da bijela vrba unatoč najvišim koncentracijama većine biogenih elemenata
u lišću ne sadrži i najveće količine mineralnih hraniva u lišću. Uspoređivanjem
uzajamne zavisnosti sadržaja mineralnih hraniva u lišću i visinskog rasta
biljaka dobivene su visoko signifikantne vrijednosti koeficijenata korelacije
kod jednogodišnjih hibridnih familija za sve istraživane biogene elemente.
Kod dvogodišnjih hibridnih familija dobiveni su pozitivni nesignifikantni korelativni
odnosi. Izuzetak čini magnezij za koji je vrijednost za koeficijent korelacije
r bila signifikantna. Jedan od razloga za dobivene nesignifikantne vrijednosti
za koeficijent korelacije r leži u činjenici, što smo uspoređivali sadržaj


UZAJAMNA OVISNOST VISINA I KOLIČINA HRANIVA U UŠĆU Tb.8


Hibridna N P K Mg Ca


Ö cn familija


r t r t r t r t r t
S-101 , S-102 ** -** **


07112 57587 07088 5´6977 06506 45118 07091 ** 06748 4954 5
1 57047


S-150. S-131
bez *-*


X*
07825 ** 07888 7´2433 07871 69964 07652 64087 07639 63658


S-131


7´0054


S-66 , S-68


01755 0´6270 0T083 03803 00429 01682 03660 14663 02502 0´9263


S-72 , S-71


2


bez


04185 V5218 0´338 9 T1484 01961 06118 06430 37 890 05306 22154


S-71


S-101 S.fragilis L(Mp1) X Sfragilis L(IV) S-66 S.fragilis L.tMpD X Sfragilis L.(IV)


S-102 S.fragilis L(Mpl) X Salba L V 100 S-68 Sfragilis L. (Mpl) X S.alba var. vitelline (VII)


S-150 S.alba L V 87 X S.fragilis L.( IV) S-72 S.alba L. V 87 X Sfragilis L.(IV)


S-131 (SaxSavarvitelljna)V46XS.alba L V95 S-71 Salb a L V 87 X S.alba L.V95


MEHANIČKI SASTAVI NEKA KEMIJSKA SVOJSTVA TLA T b. 9


Sadržaj čestica u 7o pH u R. 0S I K,0


Dubina OaCO, Humus N C:N


002 -mg/100g tla


u cm 20-07 02-002 - 0002 <0´002 7. H,0 n-KCl 7. 7. po Al-metodi


0-20 n´6 40´5 295 18´4 19 7/6 72 353 019 11 350 133


20-40 54 49´1 28´4 17´1 10 7´4 6´8 167 010 9 5´1 4´8


238