DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 13     <-- 13 -->        PDF

hraniva u lišću dvogodišnjih biljaka s njihovim visinama, a koje su rezultat
rasta kroz dvije vegetacijske sezone, kao i na činjenici što u račun nije uzeta
drvna tvar postranih grana na koju se u drugoj godini troši velika količina
asimilata. Grafički prikaz uzajamnih odnosa između visina i sadržaja mineralnih
hraniva u lišću dan je u grafikonima 1 i 2, a rezultati statističke obrade
podatak dani su u tabeli 8. Iz spomenute tabele je evidentno kako kod jednogodišnjih
tako i kod dvogodišnjih biljaka da su veće vrijednosti za koeficijent
korelacije dobivene u onom slučaju kada u račun nismo uzimali unutarvrsne
hibride bijele vrbe. Ova pojava je još bolje vidljiva iz međusobnih odnosa regresionih
pravaca koji su dani na grafikonima 1 i 2, tj. količine hraniva u lišću
kod unutarvrsnih hibrida bijele vrbe su relativno manje u odnosu na visinski
rast. Kako je poznato da šumske vrste troše najveću količinu mineralnih hraniva
na produkciju lišća, to proizlazi da bijela vrba odnosi iz tla relativno najmanje
količine mineralnih hraniva obzirom na proizvedenu drvnu tvar, što
se vidi iz tabele 10.


Tab. 10
Količine mineralnih hraniva u lišću kg/ha


Starost


godina Hibridna familija N P K Ca Mg
Unutarvrsni hibridi krhke vrbe 81 6 49 26 5
Međuvrsni hibridi
Unutarvrsni hibridi bijele vrbe
Unutarvrsni hibridi krhke vrbe
124
109
388
9
8
31
83
51
167
47
40
281
7
6
48
Međuvrsni hibridi
Unutarvrsni hibridi bijele vrbe
629
341
61
33
306
157
402
274
72
41


Smatramo da bi trebalo ova istraživanja nastaviti. Među ostalim potrebno
bi bilo istražiti uspijevanje i stanje mineralne ishrane unutarvrsnih i međuvrsnih
hibrida bijele odnosne krhke vrbe na tlima različite plodnosti. Kod toga
bi naročito bilo interesantno utvrditi da li će odnosi utvrđeni u ovom radu
biti slični, ili će se promijeniti.


ZAKLJUČAK


Na osnovu dobivenih rezultata i diskusije mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1.
U našim uvjetima istraživanja unutarvrsni hibridi bijele vrbe kao i međuvrsni
hibridi bijele i krhke vrbe pokazuju u najranijoj mladosti brži
rast u odnosu na unutarvrsne hibride krhke vrbe.
2.
Koncentracije svih istraživanih biogenih elemenata izuzev kalija, najviše
su u lišću unutarvrsnih hibrida bijele vrbe.
3.
Unatoč najvišim koncentracijama spomenutih biogenih elemenata u lišću,
unutarvrsni hibridi bijele vrbe sadrže relativno najmanje količine tih elemenata
u lišću u odnosu na njihov rast.
4.
Između visina i količina istraživanih biogenih elemenata u lišću kod jednogodišnjih
hibridnih familija dobivene su visoko-signifikantni korelativni
odnosi, dok kod dvogodišnjih hibridnih familija ti isti odnosi su pozitivni

nesignifikantni.