DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 93 SRPANJ—KOLOVOZ
GODINA 1969


UDK 561.1:634.0.160/161:582.623.2


VISINSKI RAST I SADRŽAJ MINERALNIH HRANIVA U LIŠCU
UNUTARVRSNIH I MEĐUVRSNIH HIBRIDA BIJELE I KRHKE VRBE*


Mr N. KOMLENOVIĆ, dipl inž. šum. i Mr A. KRSTINIĆ, dipl. inž. šum.


UVOD


U posljednje vrijeme kod podizanja šumskih kultura u području nizinskih
šuma, sve veća pažnja se obraća na stablaste vrste roda Salix. Zbog toga se
kod nas intenzivno radi na selekciji i oplemenjivanju ovih vrsta kako bi se
proizveli klonovi pogodni za uzgoj na spomenutim staništima. Pretpostavljamo
da će nam u tu svrhu kao polazni materijal najbolje poslužiti spontani unutarvrsni
ili pak međuvrsni hibridi naših autohtonih stablastih vrsta vrba. Radi
toga smo i težište rada obzirom na selekciju i oplemenjivanje postavili na domaće
vrste. Paralelno sa radovima na selekciji i oplemenjivanju stablastih
vrsta vrba, potrebno je također pristupiti intenzivnijem izučavanju njihovih
bioloških i ekoloških svojstava. U sklopu izučavanja spomenute pirobleniatike
važno pitanje predstavlja i njihov zahtjev za mineralnim hranivima. Od posebnog
praktičnog značenja je pitanje da li u toni pogledu postoje razlike
između unutarvrsmih hibrida kod različitih vrsta te njihovih međuvrsnih hibrida.
Bolje poznavanje bioloških i ekoloških svojstava olakšat će nam također
i usmjeravanje radova na selekciji i oplemenjivanju.


Kao prvi korak u rješavanju ove problematike pristupili smo u ovoim radu
izučavanju sadržaja mineralnih hraniva u lišću jednogodišnjih i dvogodišnjih
biljaka unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe. Obratili smo
također pažnju i na uzajamne odnose između sadržaja mineralnih hraniva u
lišću i visinskog rasta biljaka kao i na razlike u koncentraciji mineralnih hraniva
u lišću.


Koncentracija mineralnih hraniva u lišću kao odraz stanja ishrane kod
stablastih vrsta vrba slabo je istražena za razliku od nekih drugih šumskih
vrsta, za koje su utvrđene optimalne i minimalne koncentracije, pa će ovaj rad
biti prilog poznavanju i spomenute problematike.


METODE RADA


Kontroliranu unutarvrsnu i među vrsnu hibridizaciju vršili smo na otvorenom
na cijepljenim cvjetnim granama i na jednoni dubećem stablu. Kao ženske
roditelje koristili smo 3 klona, a 4 klona kao muške roditelje.


* Zahvaljujemo se Prof. dr J. Anić i Prof. dr M. Vidakoviću koji su pregledali
ovaj
rad.
Istraživannja su financirana od strane Republičkog fonda za naučni rad SRH.