DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 32     <-- 32 -->        PDF

UDK 634.0.232.32- -04"1967/1968"


STANJE ŠUMSKIH RASADNIKA U SR HRVATSKOJ GOD. 1967. I 1968.


Prof. dr ZLATKO VAJDA


Katedra za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu


U Šumarskom listu br. 7—8/1967. prikazali smo stanje šumskih rasadnika
u SR Hrvatskoj prema podacima koji su nam stajali na raspolaganju za god.
1966. Uz statističke podatke o broju rasadnika ,njihovoj površini te broju proizvedenih
biljaka prikazali smo i njihovo zdravstveno stanje, te dali svoje primjedbe.
U ovom članku prikazati ćemo kakvo je stanje tih rasadnika bilo u
1967. i 1968. Pri tom ćemo se držati istih metoda kakve su primijenjene u našem
ranijem prikazu za god. 1966. Mišljenja smo, da je iznošenje ovih podataka
u cjelini u svakom pogledu korisno, posebno radi orijentacije u daljnjoj proizvodnji
biljaka šumskog drveća na području Hrvatske. Općenite podatke o našim
šumskim rasadnicima, koji se odnose na posljednje dvije godine najbolje
će nam pružiti priloženi tabelarni pregledi.


BROJ I POVRŠINA ŠUMSKIH RASADNIKA


U prikazu stanja šumskih rasadnika za god. 1966. (ŠL br. 7—8/1967) razdijelili
smo teritorij Hrvatske u pet područja, te po njima grupirali rasadnike
šumskih gospodarstava zajedno sa rasadnicima privatnika, koji spadaju u ta
područja. Tu istu razdiobu zadržali smo i u ovom prikazu.


U nizinskom području istočne Hrvatske sa Šumskim gospo


darstvima Osijek, Bilje i Vinkovci održavalo se:


u god. 1967. ukupno 46 rasadnika na površini od 180,10 ha


u god. 1968. ukupno 41 rasadnik na površini od 126,39 ha.


S obzirom na god. 1966. kada je tu bilo 47 rasadnika na 187,31 ha broj se
rasadnika u god. 1968. smanjio za 6, a rasadnička površina za 60,92 ha (32,6%).
Prosječna veličina rasadnika iznosi 3,08 ha dok je u god. 1966. iznosila 3,98 ha.


Prigorsko-brdsko područje Hrvatske u koje spada ŠG Bjelovar,
Podravska Slatina, Našice, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Nova
Gradiška, Sisak, Kutina, Koprivnica, Varaždin, Zagreb i Karlovac imalo je:
godine 1967. — 116 rasadnika na površini od 374,90 ha, a godine 1968. 110 rasadnika
na površini od 310,22 ha.


S obzirom na god. 1966. kada je u tom području bilo 120 rasadnika sa površinom
od 358,71 ha, koncem god. 1968. broj se rasadnika smanjio za 10 (8,3%),
a njihova površina za 48,49 ha (13,5%). Prosječna veličina rasadnika iznosi u
toj god. 2,82 ha, dok je u god. 1966. iznosila 2,98 ha.


Hrvatsko primorsko područje s Istrom sa ŠG Senj i Buzet


te dijelom ŠG Delnice imalo je:


u 1967. god. 22 rasadnika na površini od 23,05 ha, a


u 1968. god. 18 rasadnika na površini od 21,26 ha.