DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 32     <-- 32 -->        PDF

UDK 634.0.232.32- -04"1967/1968"


STANJE ŠUMSKIH RASADNIKA U SR HRVATSKOJ GOD. 1967. I 1968.


Prof. dr ZLATKO VAJDA


Katedra za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu


U Šumarskom listu br. 7—8/1967. prikazali smo stanje šumskih rasadnika
u SR Hrvatskoj prema podacima koji su nam stajali na raspolaganju za god.
1966. Uz statističke podatke o broju rasadnika ,njihovoj površini te broju proizvedenih
biljaka prikazali smo i njihovo zdravstveno stanje, te dali svoje primjedbe.
U ovom članku prikazati ćemo kakvo je stanje tih rasadnika bilo u
1967. i 1968. Pri tom ćemo se držati istih metoda kakve su primijenjene u našem
ranijem prikazu za god. 1966. Mišljenja smo, da je iznošenje ovih podataka
u cjelini u svakom pogledu korisno, posebno radi orijentacije u daljnjoj proizvodnji
biljaka šumskog drveća na području Hrvatske. Općenite podatke o našim
šumskim rasadnicima, koji se odnose na posljednje dvije godine najbolje
će nam pružiti priloženi tabelarni pregledi.


BROJ I POVRŠINA ŠUMSKIH RASADNIKA


U prikazu stanja šumskih rasadnika za god. 1966. (ŠL br. 7—8/1967) razdijelili
smo teritorij Hrvatske u pet područja, te po njima grupirali rasadnike
šumskih gospodarstava zajedno sa rasadnicima privatnika, koji spadaju u ta
područja. Tu istu razdiobu zadržali smo i u ovom prikazu.


U nizinskom području istočne Hrvatske sa Šumskim gospo


darstvima Osijek, Bilje i Vinkovci održavalo se:


u god. 1967. ukupno 46 rasadnika na površini od 180,10 ha


u god. 1968. ukupno 41 rasadnik na površini od 126,39 ha.


S obzirom na god. 1966. kada je tu bilo 47 rasadnika na 187,31 ha broj se
rasadnika u god. 1968. smanjio za 6, a rasadnička površina za 60,92 ha (32,6%).
Prosječna veličina rasadnika iznosi 3,08 ha dok je u god. 1966. iznosila 3,98 ha.


Prigorsko-brdsko područje Hrvatske u koje spada ŠG Bjelovar,
Podravska Slatina, Našice, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Nova
Gradiška, Sisak, Kutina, Koprivnica, Varaždin, Zagreb i Karlovac imalo je:
godine 1967. — 116 rasadnika na površini od 374,90 ha, a godine 1968. 110 rasadnika
na površini od 310,22 ha.


S obzirom na god. 1966. kada je u tom području bilo 120 rasadnika sa površinom
od 358,71 ha, koncem god. 1968. broj se rasadnika smanjio za 10 (8,3%),
a njihova površina za 48,49 ha (13,5%). Prosječna veličina rasadnika iznosi u
toj god. 2,82 ha, dok je u god. 1966. iznosila 2,98 ha.


Hrvatsko primorsko područje s Istrom sa ŠG Senj i Buzet


te dijelom ŠG Delnice imalo je:


u 1967. god. 22 rasadnika na površini od 23,05 ha, a


u 1968. god. 18 rasadnika na površini od 21,26 ha.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 33     <-- 33 -->        PDF

TABELARNI PREGLED PODATAKA 0 ŠUMSKIM RASADNICIMA
NA PODRUČJU SR HRVATSKE U GODINI 1967.


Tab. I


o


u


,0


-a


1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
/.
a.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Šumska
gospodarstva
i ustanove


2
ŠG Osijek
ŠG Bilje


ŠG Vinkovci


Ukupno:


´»/»
ŠG Bjelovar
ŠG Našice


ŠG Nova Gradiška
ŠG Podravska Slatina
ŠG Slavonska Požega
ŠG Varaždin
ŠG Zagreb
ŠG Koprivnica
ŠG Sisak
ŠG Kutina
ŠG Slavonski Brod
ŠG Karlovac
Jug. institut za
četinjače Jastrebarsko


i


Ukupno:


"/»


ŠG Buzet sa dijelom
ŠG Delnice
ŠG Senj


Ukupno:


o/o


ŠG Gospić
ŠG Ogulin
ŠG Delnice


Ukupno:


P/o
ŠG Knin
ŠG Sinj
ŠG Zadar
ŠG Šibenik
ŠG Drniš
ŠG Split
ŠG Makarska
ŠG Dubrovnik
ŠG Metković


Ukupno:


D/o


o


>´S ´3 fl


5 . a
6 o
(Uo
1=Q 2 On IHJ3


3 4 5
Nizinsko 14 61,55
područje 22 67,40
istočne 10 51,20
Hrvatske


46 180,15


22,22»/» . 28,20»/»


24
7
6
4
Prigorsko 1
i srednje 13
brdsko 23
područje 9
7
2
4
15


1


116


56,04»/»


Hrvatsko
primorske i 13


s Istrom 9


22


10,62»/»


Ličko 2
goransko 2
područje 4


8


2,90»/»
1
1
5
Dalma3
tinsko 1
područje 3
1


1
1
17


8,22»/o


53,57
13,08
14,25
18,00
8,50
47,40
73,26
3941
9,30
48,00
22,00
22,14


6,00


374,91


58,69»/»


15,75
7,30


23,05


3,61»/»


14,80
20,00
14,50


49.30
7,72»/»
0,52
0,90
2,62
2,45
1,20
2,42
0,40
0,30
0,50


11,31


l,78»/<»


Broj b


cd


6
707860
588310
397000


1693170


96,89´/»
114400
59800


146850
86820
35000
185650
192980
339590
52100
198000
197200
176240

1784630


5,58´Vo


23470
630


24100


2,90»/»
610

3400
48008810


4,77»/»


iljaka rt
u to
cđ >


B O ^ > S
M u u


3T3 U)
7 8


— 40
— —
54000 56


54000


3,ir%


4337700
1333800 —
1743000 —


925320 —
2255000 2
657000 —
2939830 76
1892500 855
1327320 —
753000 1
4012050 20
2520830 13


5398000 —


30095350


94,42»/»


502300 125
365170 110


867470


97,10»/»


2756900 —
1022500 —
3707400 —


7486800


100»/»
1250 8
— —
61050 40
113500 36
— —
— —
— —
— —
— —


175800


95,23»/»


o


uJ * ´


9
707860
588310
451000


1747170


100»/»
4452100
1393600
1889850
1012140
2290000
842650
3132810
2232090
1379420
951000
4209250
2697070


5398000


31879980


100V»


525770
365800


891570


100»/o


2756900
1022500
3707400


7486800


lOO´/o
1860

64450
118300184610


100»/o


259
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 34     <-- 34 -->        PDF

REKAPITULACIJA
1967.


Broj
rasad. Površina Listače Četinjače Ukupno
istočne Hrvatske
Nizinsko područje
«Vo
Prigorsko brdsko
područje
Vo
Hrvatsko primorsko
područje s Istrom
Vo
Ličko goransko
Dalmatinsko
Vo
46
116
22
8
17
180,15
28,20;"´„
374,90
58.69%
23,05
3,61´Vo
49,30
7,72´/,,
11,31
l,78Vo
1693170
96,89´:´/„
1784630
5,58V„
24100
2,90Vo
8810
4,77//,
54000
3,1 IV»
30095350
94,42»/,,
867470
97,10´Y„
7486800
10O:»/i,
175800
95,23Vo
1747170
lOOVo
31879980
lOOVo
891570
lOOVo
7486800
lOOVo
184610
lOOVo
Ukupno :
Vo
209
lOOVo
638,70
lOOVo
3510710
8,32%
38679420
91,68´A»
42190130
100%


Godine 1966. bilo je u tom području 17 rasadnika sa 24,02 ha kultivirane
površine. To znači da je god. 1968. bio 1 rasadnik više, dok je kultivirana površina
za 2,76 (11,5%) ha manja. Prosječna veličina rasadnika iznosi 1,18 ha
dok je god. 1966. iznosila 1,41 ha.


Ličko-goransko područje sa ŠG Gospić, Ogulin i Delnice imalo


je:


u 1967. god. 8 rasadnika sa površinom od 49,30 ha, a


u 1968. god. 6 rasadnika sa površinom od76,50 ha.


U tom je području god. 1966. bilo 12 rasadnika sa površinom 32,06 ha, tako
da se tu s obzirom na god. 1966. broj rasadnika u 1968. god. smanjio za 6 (50%),
ali se njihova površina povećala za 44,44 ha (58"´,´«) iz razloga što su neki manji
rasadnici napušteni, a neki su (na području Delnica i Gospića) svoju površinu
povećali. To se vidi iz prosječne veličine rasadnika koja sada iznosi 12,75 ha
dok je god. 1966. bila 5,39 ha.


Dalmatinsko područje sa ŠG Knin, Sinj, Zadar, Šibenik, Drniš,
Split, Makarska i Dubrovnik održavalo je:
u 1967. god. 17 rasadnika sa površinom od 11,31 ha, a
u 1968. god. 15 rasadnika sa površinom od 12,91 ha.


U tom je području bilo god. 1966. također 15 rasadnika sa površinom od
13,73 ha, pa je prema tome broj rasadnika u god. 1968. ostao nepromijenjen
tek je obrađena površina nešto smanjenja (6%). Prosječna veličina rasadnika
iznosi 0,86 ha, dok je godine 1966. iznosila 0,91 ha.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 35     <-- 35 -->        PDF

TABELARNI PREGLED PODATAKA O ŠUMSKIM RASADNICIMA


—1


0
X)


-j


1


1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NA PODRUČJU SR HRVATSKE U GODINI 1968.
Tab. II
Šumska o M cd
Broj biljaka
o
KS
Ȁ H
gospodarstva
i ustanove 5
X) 0PH I
a
a rt
t ci
-Q s-H
.a-a
P-tuJZ
o
2
ca
a
> L rt
w-0
r-> a tu
rto
a ^
2 3 4 5 6 7 8 9
ŠG Osijek
ŠG Bilje
ŠG Vinkovci
Nizinsko
područje
istočne
13
19
9
59,42
39,50
27,47
684100
772010
302740
208500
96000
34

60
684100
980510
398740
Hrvatsk e
Ukupno : 41 126.39 1758850 304500 94 2063350
%>
ŠG Bjelovar
ŠG Našice
ŠG Nova Gradiška
ŠG Podravska Slatina
ŠG Slavonska Požega
ŠG Varaždin
ŠG Zagreb
ŠG Koprivnica
ŠG Sisak
ŠG Kutina
ŠG Slavonski Brod
ŠG Karlovac
21,58»/» :
26
Prigorsko
i srednje
brdsk o
područje
6
4
3
1
9
23
12
7
2
5
12
23,09»/»
47,89
12,45
11,62
12,30
13,75
28,10
64,58
29,44
11,60
34,00
19,25
19,24
85,25»/»
386600
35360
23080
49280
24300
111310
193190
173470
27500
149800
258370
44160
14,75»/»
4224010
1301250
1227000
1136100
1169000
1833800
3292040
1474740
607900
589000
4098430
1162270

9
3

136
838
8
16

30
36
100»/»
4610610
1336610
1250080
1185380
1193300
1945110
3485230
1648210
635400
738700
4356800
1206430
Jug. institut za
četinjače Jastrebarskc > 1 8,00 — 4191000 — 4191000
Ukupno : 110 310,22 1476420 26306540 1076 27782960
"Vo 57,89»/» 56,68´/» 5,31»/» 94,69»/» 100»/»
ŠG Buzet saŠG Delnice
ŠG Senj
dijelom Hrvatsk o
primorsk o 10
s Istro m 8
14,57
6,69


319900
488600
215
65
319900
488600
Ukupno : 18 21,26 — 808500 280 808500
"Vo 9,47»/o 3,88% 100»/» 100»/»
ŠG Gospić
ŠG Ogulin
ŠG Delnice
Ličko
goransko
područje
1
2
3
32,00
20,00
24,505721800
1528500
25737005721800
1528500
2573700
Ukup n o : 6~ 76,50 — 9824000 — 9824000
»/o 3,15»/o 13,98»/» 100»/o 100»/,
ŠGŠGŠG
Knin
Sinj
Zadar
1
1
3
0,59
3,00
0.91
2280


177000

367000

10
66
179280

367000
ŠG Šibenik
ŠG Drniš
ŠG Split
ŠG Makarska
ŠG Dubrovnik
ŠG Metković
Dalmatinsko
područj e
2
1
3
1
2
1
2,00
1,00
1,81
0,80
2,50
0,30

870020000
77000
136000

50300
100000
10500
67
5
68
23
25

77000
144700

50300
100000
30500
Ukupno : 15 12,91 30980 917800 264 948780
Vo 7,89»/» 2,31»/» 3,27»/» 96,73»/» 100»/»
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 36     <-- 36 -->        PDF

REKAPITULACIJA
1968.


Broj
rasad. Površina Listače Četinjače Ukupno
Nizinsko područje
istočne Hrvatske
»/o
41
21,58»/o
126,39
23,09Vo
1758850
85.25»/o
304500
14,75»/»
2063350
100»/o
Prigorsko brdsko
područje 110
57,89Vo
310,22
56,68t0/<>
1476430
5,31»/o
26306540
94,69%
27782970
100%
Hrvatsko primorsko
područje s Istrom
*>/o
18
9,47»/o
21,26
3,88%
— 808500
100%
808500
100%
Ličko goransko područje 6
o/o 3,15´°/»
76,50
13,98´%
— 9824000
100»/o
9824000
100%
Dalmatinsko područje 15
7,89%
12,91
2,3 rv»
30980
3,27%
917800
96,73%
948780
100%
Ukupno : 190 547,28 3266260 38161340 41427600
i0 /o lOOVo 100% 7,88% 92,12% 100%


_BROJ I VRSTA BILJAKA ŠUMSKOG DRVEĆA UZGOJENIH
U ŠUMSKIM RASADNICIMA GOD 1967. I 1968.


U 209 rasadnika na površini od 638,70 ha uzgojeno je u 1967. god. svega
42,190.300 biljaka od kojih je bilo 3,510.710 biljaka listača i 38,679.420 biljaka
četinjača.


U 190 rasadnika na površini 547,28 ha uzgojeno je u 1968. god. 3,266.260
biljaka listača i 38,161.340 biljaka četinjača tj. svega 41,427.600 biljaka. Usporedimo
li ove podatke sa onima iz 1966. god. vidimo, kako je to već naprijed
istaknuto, da je broj rasadnika opao za 21 (10%), a njihova se površina smanjila
za 68,55 ha (11,1%). Pritom je ukupni broj biljaka listača smanjen za
preko 1,500.000 (31,2%) a četinjača za preko 7,000.000 (15,4%), tako da se
koncem godine 1968. nalazilo u rasadnicima za preko 8,500.000
(17%) manje biljaka nego koncem godine 1966.


Brojčana stanja biljaka u rasadnicima posljednje 2 godine mijenjala su se
u pojedinim područjima Hrvatske prema tabelarnim podacima ovako:


u rasadnicima nizinskog područja istočne Hrvatske nalazilo se:


God. bilj. listača bilj. četinjača svega biljaka
1966. 1,861.400 124.000 1,985.400
1967 1,693.170 54.000 1,747.170
1968. 1,758.850 304.500 2,063.350
U rasadnicima Prigorsko-brdskog pod: ručja:
1966. 2,882.270 28,946.150 31,828.420
1967. 1,784.630 30,095.350 31,879.980
1968. 1,476.430 26,306.540 27,782.970
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 37     <-- 37 -->        PDF

U rasadnicima Hrvatsko-primorskog područja sa Istrom:
1966. 22.200 897.540 919.740
1967. 24.100 867.470 891.570


1968. — 808.500 808.500
U rasadnicima Ličko-goranskog područja:
1966. — 14,911.060 14,911.060
1967. — 7,486.800 7,486.800
1968. — 9,824.000 9,824.000
U rasadnicima Dalmatinskog područja:
1966. 36.830 263.820 300.650
1967. 8.810 175.800 184.610
1968. 30.980 917.800 948.780
Iz ovih brojčanih podataka možemo zaključiti, da je u odnosu prema godini
1966. brojčano stanje biljaka u rasadnicima Istočn e Hrvatsk e vrlo
malo izmijenjeno. Uzgojeno je nešto manje biljaka listača (5,5%) ali je broj
biljaka četinjača povećan (145,5´%).
U rasadnicima Prigorsko brdskog područja bilo je koncem, godine
1968. za 12,7% manje biljaka nego god. 1966. Biljaka listača manje je
uzgojeno za 48,8% a četinjača za 9,1%.
U rasadnicima Hrvatsko-primorskog područja nalazilo se
koncem godine 1968. čak za 34,1% manje biljaka četinjača nego godine 1966.
U tim se rasadnicima posljednje 3 godine ne uzgajaju biljke listača.
Na malim površinama (12,91 ha) rasadnika Dalmatinsko područ
j a uzgojeno je u god. 1968. razmjerno znatno više biljaka četinjača nego goidine
1966., za više od 215%, dok je biljaka listača uzgojeno u tim rasadnicima
za 15,8% manje.
Nemamo dovoljno prostora, da po pojedinim područjima šumskih gospodarstava
detalnjo prikažemo kako se u rasadnicima posljednje dvije godine
kretalo.brojčano stanje biljaka za svaku vrstu drveća u odnosu na 1966. god.
Usporediti ćemo ta brojčana stanja tek za neke i najvažnije vrste biljaka listača
i četinjača. Godine 1966. u svim je našim rasadnicima broj biljaka topola ,
pretežno klona 1-214 zajedno sa biljkama drugih vrsta topola iznosio 3,618.690.
Godine 1967. njihov je broj opao na 2,454.230, a 1968. čak na 1,821.890. To znači
da je proizvodnja topolovih sadnica danas gotovo za polovicu manja nego što
je bila godine 1966.
Uzgajanje vrbovi h biljaka je u porastu. Dok su godine 1966. bile u rasadnicima
manje količine tih biljaka koje nismo u prikazu te godine niti zabilježili,
godine 1967. nalazilo se u njima 355.230 biljaka a koncem godine 1968.
bilo ih je preko 567.000. Najviše ih je uzgojeno u Bilju — preko 191.700 koimada.
Bagremovi h biljaka uzgojeno je godine 1968. gotovo dvostruko nego
godine 1966., preko 470.000 komada, od toga najviše u rasadnicima Slavonskog
Broda (150.000) i Zagreba (103.400). U rasadnicima na području ŠG Bjelovar
uzgojilo se u godini 1968. oko 193.000 hrastovi h biljaka. Od biljaka ostalih
listača najviše se uzgajale jasenov e i johin e biljke. Godine 1966. bilo
ih je u našim rasadnicima 310.670, godine 1967. 245.920, a godine 1968. 84.800,
što znači, da je i njihov broj do danas znatno opao. Slično je i sa biljkama
crn e johe . Dok ih je god. 1966. evidentirano 430.160, godine 1967. ima ih
211.000, a godine 1968. tek 116.930. Broj j a vo r ovi h biljaka također je opao,
tako da ih je godine 1968. bilo samo u rasadniku ŠG Koprivnica 4170 komada,
a i broj lipovi h biljaka iznosio je tek 15.000, dok se te biljke godine 1966.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 38     <-- 38 -->        PDF

uzgojile u više rasadnika i u većem broju. Orahov e biljke uzgajale su se u
rasadnicima na području Bjelovara, Koprivnice i Kutine u manjim količinama


— svega oko 19.130 komada.
Neki naši rasadnici obiluju sa razmjerno mnogo vrsta parkovnog i ukrasnog
drveća i grmlja. Mi ćemo ovdje navesti za neke rasandike broj vrsta tog
bilja, koje se tu nalazilo koncem godine 1968. Tako se npr. u rasadnicima na
području Vinkovaca nalazilo 60 vrsta, Osijeka 34, Slavonskog Broda 30, Senja
64, Zadra 66, Šibenika 67, Buzeta 215 a u svim rasadnicima na području Zagreba
nalazilo se čak 838 vrsta, dakako mnogi su od tih rasadnika imali i više
zajedničkih vrsta.


Iz rekapitulacija brojčanih podataka za godine 1967. i 1968. vidimo, da je
ukupno brojčano stanje crnogorični h biljaka bilo u tim godinama približno
jednako. Ali, ako ga usporedimo sa godinom 1966. tada je u godini 1968.
bilo biljaka četinjača za 17,0% manje. Svrstamo li količine biljaka crnogoričnog
drveća po vrstama, koje su rasadnici imali u prošle tri godine, tada dobivamo
ove pregledne podatke:


Ostale
God. Smreka Bijeli bor Crni bor Borovac Ariš Duglazija vrste
1966. 22,308.500 5,095.040 2,100.610 7,515.940 4.560.300 1,932.900 1,370.490
1967. 14,473.450 8,460.410 1,880.730 7,763.350 4,325.750 1,076.360 699.340
1968. 13,995.080 7,757.260 2,690.240 7,350.600 4,010.620 1,062.510 1,295.010


Iz ovog brojčanog pregleda možemo općenito zaključiti da je brojčano
stanje biljaka četinjača bilo koncem godine 1968. kod nekih vrsta znatno manje
nego godine 1966. Ističe se, da je najviše smanjen broj smrekovi h i duglazijini
h biljaka i to smrekovih za 37,2% a duglazijinih za 45,2%. Broj
biljaka bijelog a bor a porastao je u odnosu na godinu 1966. za 52,2%
a crnog bora za 28%. Broj borovčevih biljaka približno je ostao na
istoj visini, dok je broj ariševi h manji za 12%. Broj biljaka ostalih crnogoričnih
vrsta drveća (jela, omorika, alepski i primorski bor i dr.) pao je u godini
1967. gotovo na polovicu od onog u godini 1966., ali je u 1968. skoro dostigao
brojčano stanje od prije dvije godine.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMSKIH RASADNIKA U GODINI 1967. I 1968.


Iako raspoloživi podaci o zdravstvenom stanju naših šumskih rasadnika u
posljednje dvije godine nisu potpuni, ipak možema zaključiti, da je ono bilo
općenito uzevši zadovoljavajuće. Primjećuje se, da i ovoga puta nije u nekim
rasadnicima obraćena pažnja i onim manjim štetnicima i štetama, koje je također
trebalo u izvještajima navesti, tako da su ti štetnici i štete iz ovog pregleda
izostali.


Podatke o uzročnicima šteta, bolesti i šetnicima prikazat ćemo prema
vrstama drveća na kojima su ustanovljeni i lokalitetima na kojima su nađeni.


LISTACE


Štetne gljive
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin — Syn. Dothichiza populea Sacc et
Biard. god. 1967. — ŠG Osijek, Podravska Slatina, Zagreb. — God. 1968.
ŠG Osijek i Bilje.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Melampsora sp. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Bjelovar, Varaždin, Zagreb.
Slavonski Brod, Karlovac, Senj, Knin, Zadar, Split. — Godine 1968. ŠG
Osijek, Bilje, Vinkovci, Nova Gradiška, Knin, Sinj i Zadar.


Drepanopeziza punctiformis, Gremen — konidijska forma Marssonina brunnea
(Eilet Ev.) P. Mag. God. 1967. — ŠG Bilje, Vinkovci, Bjelovar, Nova Gradiška,
Podravska Slatina, Kutina, Slavonski Brod. Godine 1968. — ŠG
Bilje, Osijek, Vinkovci, Nova Gradiška, Varaždin, Slavonski Brod.


Valsa sordida N. — God. 1967. Vinkovci.


Topole i vrbe


Štetni insekti


Tetranychidae (grinje) — God. 1967. i 1968. ŠG Bilje.
Trips — God. 1967. i 1968. ŠG Bilje.
Melasoma tremulae L. — God. 1967. ŠG Bjelovar, Karlovac.
Melanophila picta Pali. — God. 1967. ŠG Bilje, Osijek.


Phyllodecta vitellinae L. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Bjelovar,
Nova Gradiška, Podravska Slatina, Varaždin, Zagreb.
Melasoma populi L. — God. 1967. ŠG Vinkovci, Nova Gradiška, Podravska
Slatina, Slavonska Požega, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Drniš. God. 1968.
ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Zagreb, Drniš.
Bictiscus populi L. — God. 1967. i 1968. ŠG Osijek, Bilje i Vinkovci.


Cruptorrynchus lapathi L. — God. 1967. ŠG Vinkovci, Nova Gradiška, Podravska
Slatina, Varaždin. — God. 1968. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Zagreb,
Slavonski Brod.


Chlorophanus viridis L. — God. 1968. ŠG Vinkovci.


Haltica sp. — God. 1968. ŠG Bilje, Nova Gradiška.


Plagiodera versicolor Laich. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Bjelovar,
Zagreb. — God. 1968. ŠG Osijek, Vinkovci, Zagreb.


Saperda populnea L. — God. 1967. — ŠG Vinkovci, Zagreb. — God. 1968. ŠG
Vinkovci, Varaždin, Zagreb.


Dasyneura marginetorquenis — God. 1968. ŠG Vinkovci, Nova Gradiška.
Pontania viminalis — God. 1968. ŠG Vinkovci, Nova Gradiška.
Trichocampus viminalis Fali. — God. 1967. ŠG Bilje, Vinkovci.
Acronycta megacephala — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Clostera (Pygera) anastomosis L. — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Dicranura vinula L. — God. 1968. ŠG Vinkovci.
Lithocolletis populifoliella Fr. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci.
Nycteola asiatica — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci.
Phyllocnistis suffusella Z. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Podrav


ska Slatina. — God. 1968. ŠG Osijek, Bilje, Zagreb.
Paranthrene (Sciapteron) ta.banijormis, Roth. — God. 1967. ŠG Bilje, Bjelovar,
Podravska Slatina, Koprivnica. — God. 1968. ŠG Osijek, Vinkovci, Nova


Gradiška, Varaždin, Koprivnica.
Pygaera pigra — God. 1967. ŠG Vinkovci.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Stilponotia (Leucoma) Salicis L. — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Ceresa bupalus Fabr. — God. 1967. i 1968. ŠG Vinkovci.
Croesus septentrionalis L. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Nova Gra


diška, Podravska Slatina, Varaždin.
Cimbex sp. — God. 1967. ŠG Bilje, Vinkovci. — God. 1968 ŠG Bilje, Vinkovci,
Osijek.


Javor


Štetne gljive


Rhytisma acerinum Pers. — God. 1967. ŠG Nova Gradiška, Varaždin. — God.
1968. ŠG Varaždin.


Divlji kesten


Guingardia aesculi (Pk.) Stek. — God. 1967. ŠG Varaždin, Rijeka. — God. 1968.
ŠG Rijeka.


Jasen


Štetni insekti


Stereonychus fraxini L. — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Lyta vesicatoria L. — God. 1967. i 1968. ŠG Zagreb.


Platana
Štetni insekti
Lythocolletis platani Ltgr. — God. 1967. ŠG Varaždin, Zagreb.


Ruža
Štetna gljiva
Microsphaera alphitoides Griff. — God. 1968. ŠG Varaždin.


ČETINJAČE


Smreka


Štetni insekti
C7ierm.es sp. — God. 1967. i 1968. ŠG Zagreb, Karlovac.


Bor


Štetne gljive


Septoria acicola. -— God, 1967. ŠG Bjelovar, Karlovac.
Melampsora pinitorqua Rostr. — God. 1967. ŠG Bjelovar, Varaždin, Zagreb.
Lophodermium pinastri Schrad (Cher.) — God. 1967. ŠG Bjelovar, Podravska


Slatina, Varaždin, Zagreb, Karlovac. — God. 1968. ŠG Varaždin, Zagreb,


Koprivnica, Karlovac, Sen,j Rijeka, Ogulin, Institut Jastrebarsko.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ariš


Štetni insekti


Cacoecia piceana L. — God. 1967. ŠG Bjelovar. — God. 1968. ŠG Nova Gradiška.
Coleophora laricella Hb. — God. 1967. SG Bjelovar. — God. 1968. ŠG Nova
Gradiška.


Borovac
Štetna gljiva
Hypoderma brachysporum Tub. — God. 1967. ŠG Bjelovar Varaždin, Zagreb,


Karlovac. — God. 1968. ŠG Bjelovar.


Štetni insekti
Pineus strobi L. — God. 1968. ŠG Zagreb


God. 1968. ŠG Osijek, Bilje, iVnkovci, Varaždin,
Nematode sp. — God. 1967. i 1968. ŠG Varaždin.
NA RAZNIM VRSTAMA
Aphididae (lisne uši). — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Podravska Sla


tina, Varaždin. — Karlovac,
Rijeka, Zagreb.


ŠTETNICI U TLU


Gljive uzročnici truleži korijenja, sjemenja i polijeganja biljaka.
Fusarium sp. Botrytis cinerea, Pythium de Baryanum, Phitophthora omnivora


itd. God. 1967. ŠG Bjelovar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Institut Ja


strebarsko, Senj, Zadar, Šibenik. — Godine 1968. ŠG Bjelovar, Slavonski


Brod, Zadar, Drniš, Rijeka.


ŠTETNIINSEKTI


Gryllotalpa gryllotalpa L. — God. 1967. ŠG Bjelovar, Našice, Zagreb, Zadar.
Elateridae — God. 1967. ŠG Senj.
Grčice hrusta — God. 1967. ŠG Nova Gradiška, Varaždin, Zagreb, Senj, Ogulin.


—God. 1968. ŠG Zagreb, Vinkovci, Karlovac.
Voluharice — God. 1968. ŠG Bilje.
Miševi — God. 1967. ŠG Bjelovar.
Krtice — God. 1967. ŠG Zagreb.
Puževi — God. 1968. ŠG Makarska.


ŠTETE OD DIVLJACI


God. 1967. Bjelovar, Zagreb.
God. 1968. Osijek, Bilje, Bjelovar.


ŠTETE OD ABIOTSKIH FAKTORA


Mra z — God. 1967. ŠG Zagreb, Karlovac, Senj, Ogulin, Sinj. — God. 1968.
ŠG Osijek, Vinkovci, Podravska Slatina, Zagreb, Karlovac, Senj.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Suš a — God. 1967. ŠG Našice, Podravska Slatina, Zagreb, Senj. — God. 1968.


ŠG Osijek, Bjelovar, Zagreb, Slavonski Brod, Senj.
Pregrijavanje tla — God. 1968. ŠG Senj.
Tuč a — God. 1967. ŠG Bilje, Vinkovci, Bjelovar, Podravska Slatina, Zagreb,


Karlovac. — God. 1968. ŠG Osijek, Bilje.
Vjeta r — God. 1967. Osijek. — God. 1968 Bilje.
Štetna primjena herbicida — God. 1967. ŠG Bilje, Bjelovar, Podrav


ska Slatina. — God. 1968. ŠG Osijek, Belovar.
Ovaj je pregled štetnika i šteta u našim šumskim rasadnicima u posljednje
dvije godine svakako nepotpun, jer mnogi izvještaji nisu sadržavali sve podatke
koje su trebali da sadrže. Ponovno ističemo da će stručnjaci, zaduženi za
pregeld rasadnika, trebati ubuduće obratiti što veću pažnju ne samo na pojavu
karantenskih bolesti i štetnika, već i na pojavu drugih ekonomski
štetnih biljaka i životinja. Važno će biti vršiti opažanja o pojavi štetnog k or
o v a te evidentirati štete, koje gotovo stalno biljkama nanose abiotski faktori.
Ne smije se zanemariti ni stanje tla na kome se biljke uzgajaju, jer o zdravosti
tla mnogo zavisi zdravstveno stanje biljaka i njihova otpornost prema
štetnim biotskim i abiotskim faktorima.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Iz iznesenih podataka vidimo, da je koncem 1968. god. bio broj šumskih
rasadnika, zatim njihova površina, a i broj biljaka znatn o manji nego prije
dvije godine.


Na čitavom području Hrvatske danas je 21 rasadnik manje nego 1966. god.
dok je ukupna površina svih rasadnika smanjena za 68,55 ha ili za 11,1´%.


Broj rasadnika i njihove površine najviše su smanjene u nizinsko m
području istočne Hrvatske kao i prigorsko brdskom području.
U Hrvatsko-primorskom području sa Istrom i u Dalmatinsko
m području te su površine tek neznatno smanjene. U Ličko-go ransko
m su područj u površine rasadnika povećane za više od 100fl/o
i ako je njihov broj smanjen za 50% što je svakako znak racionalizacije iako to
nije došlo do izražaja u proizvodnji biljaka, koja je tu najjače smanjena, čak
za 34,2%.


U nizinskom je području Hrvatske, unatoč smanjenja broja
rasadnika i njihove površine, brojčano stanje biljaka koncem 1968. ostalo gotovo
nepromijenjeno. U svim je ostalim područjima, izuzev Dalmatinskog, proizvodnja
biljaka, kako smo već i prije vidjeli, više ili manje znatno opala. U
Dalmatinskom je području proizvodnja biljaka povišena čak za 215% što je
dobar znak za buduća pošumljavanja i podizanje kultura u tom našem šumama
najdeficitanijem kraškom području, dakako, ako se sa povećanjem proizvodnje
biljka i dalje nastavi u još daleko većoj mjeri.


Činjenica, da je koncem godine 1968. brojčano stanje topolovih sadnica
svedeno na polovicu od onog u godini 1966. osobito zabrinjava, s obzirom na
postavljeni plan podizanja topolovih kultura i proizvodnje topolovog drveta na
kojem bazira za budućnost planirana industrija celuloze. Isto tako zabrinjava
i znatno smanjenje proizvodnje sadnica crnogoričnih vrsta drveća. Ona je smanjena
u Prigorsko-brdskom, a još jače u Ličko-goranskom području. Ako još
tomu dodamo, da se u šumskim rasadnicima Hrvatsko-primorskog
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 43     <-- 43 -->        PDF

i Ličko-goransko g područja praktički ni sada ne uzgajaju listače za
podizanje i popunjavanje ugroženih sastojina tih područja, onda se mora zamisliti
nad njihovom budućom obnovom. Znamo da je veliki dio jelovih sastojina
Gorskog kotara i Like napadnut od moljca jelovih iglica. Iglice napadnutih
stabala otpadaju, stabla se suše i sastojine prorjeđuju. Trebati će u najskorije
vrijeme riješiti problem zamjene za posušene jelove sastojine. Priroda radi
prepolako. Treba u što kraće vrijeme u rasadnicima uzgojiti milijune sadnica
smreke, duglazije i onih vrsta listača, koje odgovaraju fitosociološkom sastavu
i ekološkim okolnostima tih sastojina, kao što su vrste javora, jasena i dr.


Možemo općenito reći da je zdravstveno stanje šumskih rasadnika
u Hrvatskoj u posljednje dvije godine bilo dobro. Najviše su
bile ugrožene topolove i borove biljke.


Na topolovim biljkama nađeno je preko 30 raznih štetnika, od kojih se po
brojnijim lokacijama i mjestimičnim štetama ističu gljive : Cryptodiaporthe
populea (Sacc.) — Syn., Dothichiza populea Sacc. et Biard, Melampsora sp.,
Dreponopeziza punctiformis G r e m e n — konidijska forma Marsonina brunea
(Eilet) P. Magu. te insekti: Melasoma populi L., Cryptorrynchus lapathi L.,
Plagiodera versicolor Laich, Saperda populnea L. i Saperda Carcharias L.


Borove su biljke u posljednje dvije godine u mnogim našim rasadnicima
na području ŠG Bjelovara, Podravske Slatine, Karlovca, Koprivnice, Senja,
Rijeke i Zagreba dosta stradale od osipa iglica Lophodermium pinastri Schrad
(Chev). Svuda su poduzete mjere da se spriječi daljnje širenje te štetne bolesti.
Pojava ostalih štetnih gljiva i insekata bila je najčešće pojedinačna, lokalnog
značenja, te u većini slučajeva nisu prouzrokovane štete od većeg ekonomskog
značenja, a neki od njih nisu načinili nikakve štete, tako da stručnjaci zaduženi
za pregled rasadnika nisu smatrali potrebnim da ih evidentiraju.


Lokalno su se pojavile u rasadnicima i štete od v o 1 u h a r i ca (Bilje),
miševa (Bjelovar), krtica (Zagreb) te puževa (Makarska).


U nekim rasadnicima na području Bjelovara, Bilja, Osijeka, i Zagreba bilo
je i šteta od divljači . Kako se iz naprijed iznesenih podataka vidi, zabilježeno
je s obzirom na brojna područja, razmjerno malo šteta od abiotski h
faktora. Tu se ističu štete od mraza, suše i tuče. U rasadnicima Bilja,
Bjelovara, Osijeka i Podravske Slatine evidentiranes u i štete od primjene
herbicid a što upozorava na oprez pri toj metodi borbe sa korovom.


Završavajući ovaj rad zahvaljujemo se svim onim suradnicima na terenu,
koji su nam svojim izvještajima pružili iscrpne i vjerne podatke o zdravstvenom
stanju pregledanih rasadnika. Hvala i stručnom suradniku Stjepanu Opalički
dipl. inž. šumarstva, koji se trudio oko svrstavanja podataka u pregledne
tabele.