DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 36     <-- 36 -->        PDF

REKAPITULACIJA
1968.


Broj
rasad. Površina Listače Četinjače Ukupno
Nizinsko područje
istočne Hrvatske
»/o
41
21,58»/o
126,39
23,09Vo
1758850
85.25»/o
304500
14,75»/»
2063350
100»/o
Prigorsko brdsko
područje 110
57,89Vo
310,22
56,68t0/<>
1476430
5,31»/o
26306540
94,69%
27782970
100%
Hrvatsko primorsko
područje s Istrom
*>/o
18
9,47»/o
21,26
3,88%
— 808500
100%
808500
100%
Ličko goransko područje 6
o/o 3,15´°/»
76,50
13,98´%
— 9824000
100»/o
9824000
100%
Dalmatinsko područje 15
7,89%
12,91
2,3 rv»
30980
3,27%
917800
96,73%
948780
100%
Ukupno : 190 547,28 3266260 38161340 41427600
i0 /o lOOVo 100% 7,88% 92,12% 100%


_BROJ I VRSTA BILJAKA ŠUMSKOG DRVEĆA UZGOJENIH
U ŠUMSKIM RASADNICIMA GOD 1967. I 1968.


U 209 rasadnika na površini od 638,70 ha uzgojeno je u 1967. god. svega
42,190.300 biljaka od kojih je bilo 3,510.710 biljaka listača i 38,679.420 biljaka
četinjača.


U 190 rasadnika na površini 547,28 ha uzgojeno je u 1968. god. 3,266.260
biljaka listača i 38,161.340 biljaka četinjača tj. svega 41,427.600 biljaka. Usporedimo
li ove podatke sa onima iz 1966. god. vidimo, kako je to već naprijed
istaknuto, da je broj rasadnika opao za 21 (10%), a njihova se površina smanjila
za 68,55 ha (11,1%). Pritom je ukupni broj biljaka listača smanjen za
preko 1,500.000 (31,2%) a četinjača za preko 7,000.000 (15,4%), tako da se
koncem godine 1968. nalazilo u rasadnicima za preko 8,500.000
(17%) manje biljaka nego koncem godine 1966.


Brojčana stanja biljaka u rasadnicima posljednje 2 godine mijenjala su se
u pojedinim područjima Hrvatske prema tabelarnim podacima ovako:


u rasadnicima nizinskog područja istočne Hrvatske nalazilo se:


God. bilj. listača bilj. četinjača svega biljaka
1966. 1,861.400 124.000 1,985.400
1967 1,693.170 54.000 1,747.170
1968. 1,758.850 304.500 2,063.350
U rasadnicima Prigorsko-brdskog pod: ručja:
1966. 2,882.270 28,946.150 31,828.420
1967. 1,784.630 30,095.350 31,879.980
1968. 1,476.430 26,306.540 27,782.970