DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 37     <-- 37 -->        PDF

U rasadnicima Hrvatsko-primorskog područja sa Istrom:
1966. 22.200 897.540 919.740
1967. 24.100 867.470 891.570


1968. — 808.500 808.500
U rasadnicima Ličko-goranskog područja:
1966. — 14,911.060 14,911.060
1967. — 7,486.800 7,486.800
1968. — 9,824.000 9,824.000
U rasadnicima Dalmatinskog područja:
1966. 36.830 263.820 300.650
1967. 8.810 175.800 184.610
1968. 30.980 917.800 948.780
Iz ovih brojčanih podataka možemo zaključiti, da je u odnosu prema godini
1966. brojčano stanje biljaka u rasadnicima Istočn e Hrvatsk e vrlo
malo izmijenjeno. Uzgojeno je nešto manje biljaka listača (5,5%) ali je broj
biljaka četinjača povećan (145,5´%).
U rasadnicima Prigorsko brdskog područja bilo je koncem, godine
1968. za 12,7% manje biljaka nego god. 1966. Biljaka listača manje je
uzgojeno za 48,8% a četinjača za 9,1%.
U rasadnicima Hrvatsko-primorskog područja nalazilo se
koncem godine 1968. čak za 34,1% manje biljaka četinjača nego godine 1966.
U tim se rasadnicima posljednje 3 godine ne uzgajaju biljke listača.
Na malim površinama (12,91 ha) rasadnika Dalmatinsko područ
j a uzgojeno je u god. 1968. razmjerno znatno više biljaka četinjača nego goidine
1966., za više od 215%, dok je biljaka listača uzgojeno u tim rasadnicima
za 15,8% manje.
Nemamo dovoljno prostora, da po pojedinim područjima šumskih gospodarstava
detalnjo prikažemo kako se u rasadnicima posljednje dvije godine
kretalo.brojčano stanje biljaka za svaku vrstu drveća u odnosu na 1966. god.
Usporediti ćemo ta brojčana stanja tek za neke i najvažnije vrste biljaka listača
i četinjača. Godine 1966. u svim je našim rasadnicima broj biljaka topola ,
pretežno klona 1-214 zajedno sa biljkama drugih vrsta topola iznosio 3,618.690.
Godine 1967. njihov je broj opao na 2,454.230, a 1968. čak na 1,821.890. To znači
da je proizvodnja topolovih sadnica danas gotovo za polovicu manja nego što
je bila godine 1966.
Uzgajanje vrbovi h biljaka je u porastu. Dok su godine 1966. bile u rasadnicima
manje količine tih biljaka koje nismo u prikazu te godine niti zabilježili,
godine 1967. nalazilo se u njima 355.230 biljaka a koncem godine 1968.
bilo ih je preko 567.000. Najviše ih je uzgojeno u Bilju — preko 191.700 koimada.
Bagremovi h biljaka uzgojeno je godine 1968. gotovo dvostruko nego
godine 1966., preko 470.000 komada, od toga najviše u rasadnicima Slavonskog
Broda (150.000) i Zagreba (103.400). U rasadnicima na području ŠG Bjelovar
uzgojilo se u godini 1968. oko 193.000 hrastovi h biljaka. Od biljaka ostalih
listača najviše se uzgajale jasenov e i johin e biljke. Godine 1966. bilo
ih je u našim rasadnicima 310.670, godine 1967. 245.920, a godine 1968. 84.800,
što znači, da je i njihov broj do danas znatno opao. Slično je i sa biljkama
crn e johe . Dok ih je god. 1966. evidentirano 430.160, godine 1967. ima ih
211.000, a godine 1968. tek 116.930. Broj j a vo r ovi h biljaka također je opao,
tako da ih je godine 1968. bilo samo u rasadniku ŠG Koprivnica 4170 komada,
a i broj lipovi h biljaka iznosio je tek 15.000, dok se te biljke godine 1966.