DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Cvjetne grane sa muških roditelja sabrane su neposredno prije početka
prirodne cvatnje. Polen je sabiran pomoću kista i satnog stakla. Izolacija ženskih
cvatova vršena je pomoću pergamentnih vrećica. Hibridizacija je vršena
pomoću kista. Oplođene rese su sabirane onog momenta kada su tobolci počeli
pucati. Sjeme je sijano omaške sa kunadrom. Uzgoj sijanaca vršen je prema
opisanoj metodi (5). Za vrijeme letenja sjemena sa okolnih stabala vrba, salonita!
sanduci sa biljkama bili su zaštićeni u zatvorenom klijalištu. Kada su
biljke imale razvijen prvi par listova pikirane su na gredice u vrtu Katedre
za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta Zagreb — Maksimir,
u razmacima 10 X 20 cm. Pokus je postavljen kao randomizirani blok
sistem (jednogodišnji sijanci u 4, a dvogodišnji u 3 repeticije). Visine biljaka
su mjerene na kraju prve odnosno druge vegetacijske sezone.


Kod jednogodišnjih biljaka, za određivanje koncentracije biogenih elemenata
u lišću uzimani su prosječni uzorci lišća, prije početka žućenja i to tako
da smo od prvih 18 biljaka (ukupno 27 po repeticiji — tretiranju) kod jednogodišnjih
sijanaca uzimali po jedan list ,a kod dvogodišnjih od svake biljke
također po jedan list (ukupno 18 biljaka po repeticiji — tretiranju). Neposredno
nakon uzimanja uzoraka lišća, lišće je sušeno u termostatu najprije za
65u C a zatim na 1Ü5´J C do konstantne težine.


Sadržaj dušika u lišću određen je po Kj eldahl-u . Za određivanje sadržaja
ostalih biogenih elemenata u liscu vršeno je spaljivanje suhe tvari mokrim
postupkom, (sumporna i perkiorna kiselina). Iz rastvora su kalij i kalcij
određeni piamem-fotometnjsKi, a fosfor i magnezij koloarimetrijski.


Količine suhe tvari lišća odreaene su uzimanjem uzoraka lišća sa biljaka
koje su bile najbliže srednjim vrijednostima za visine po tretiranju — repeticiji.


Mehanički sastav i kemijska svojstva tla rasadnika određeni su prema
metodama opisanim u priručniku S k o r i ć A. (7) dok je sadržaj P2O0 i K2O
određen Al-metodom (tab. S).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Iz tabele 1 je vidljivo da su unutarvrsni hibridi bijele vrbe te međuvrsni
hibridi bijele i krhke vrbe superiorniji u rastu u odnosu na unutarvrsne hibride
krhke vrbe. U tom pogledu analogni rezultati mogu se konstatirati kako
kod jednogodišnjih, tako i kod dvogodišnjih hibridnih familija. Najmanje razlike
u tom pogledu dobivene su između jednogodišnjih unutarvrsnih hibrida
krhke vrbe i međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe. Male diference u korist
međuvrsnih hibrida nisu posljedica slabijeg rasta, već su one prouzrokovane
činjenicom, što je u ovom slučaju kada je kod međuvrsnih hibrida spomenutih
vrsta kao majka uzeta bijela vrba, sjeme sazrelo 15 dana kasnije, pa su prema
tome unutarvrsni hibridi krhke vrbe kao i međuvrsni hibridi krhke i bijele
vrbe i ranije pikirani na gredice u odnosu na spomenute međuvrsne hibride.
Iz iste tabele je vidljivo da se relativno zaostajanje u rastu jedngodišnjih međuvrsnih
hibrida bijele i krhke vrbe u odnosu na međuvrsne hibride krhke i
bijele vrbe, na koncu druge vegetacijske periode gubi, tj. međuvrsni hibridi
bijele i krhke vrbe u pogledu visinskog rasta izjednačuju se sa unutarvrsnim
hibridima bijele vrbe te međuvrsnim hibridima krhke i bijele vrbe.


Veličina lišća kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe
nije mjerena, ali se već na temelju okularne procjene prosječnih veličina listova
koji su prikazani na slici 1 vidi da u tom pogledu postoje velike razlike.