DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Stilponotia (Leucoma) Salicis L. — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Ceresa bupalus Fabr. — God. 1967. i 1968. ŠG Vinkovci.
Croesus septentrionalis L. — God. 1967. ŠG Osijek, Bilje, Vinkovci, Nova Gra


diška, Podravska Slatina, Varaždin.
Cimbex sp. — God. 1967. ŠG Bilje, Vinkovci. — God. 1968 ŠG Bilje, Vinkovci,
Osijek.


Javor


Štetne gljive


Rhytisma acerinum Pers. — God. 1967. ŠG Nova Gradiška, Varaždin. — God.
1968. ŠG Varaždin.


Divlji kesten


Guingardia aesculi (Pk.) Stek. — God. 1967. ŠG Varaždin, Rijeka. — God. 1968.
ŠG Rijeka.


Jasen


Štetni insekti


Stereonychus fraxini L. — God. 1967. ŠG Vinkovci.
Lyta vesicatoria L. — God. 1967. i 1968. ŠG Zagreb.


Platana
Štetni insekti
Lythocolletis platani Ltgr. — God. 1967. ŠG Varaždin, Zagreb.


Ruža
Štetna gljiva
Microsphaera alphitoides Griff. — God. 1968. ŠG Varaždin.


ČETINJAČE


Smreka


Štetni insekti
C7ierm.es sp. — God. 1967. i 1968. ŠG Zagreb, Karlovac.


Bor


Štetne gljive


Septoria acicola. -— God, 1967. ŠG Bjelovar, Karlovac.
Melampsora pinitorqua Rostr. — God. 1967. ŠG Bjelovar, Varaždin, Zagreb.
Lophodermium pinastri Schrad (Cher.) — God. 1967. ŠG Bjelovar, Podravska


Slatina, Varaždin, Zagreb, Karlovac. — God. 1968. ŠG Varaždin, Zagreb,


Koprivnica, Karlovac, Sen,j Rijeka, Ogulin, Institut Jastrebarsko.