DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Suš a — God. 1967. ŠG Našice, Podravska Slatina, Zagreb, Senj. — God. 1968.


ŠG Osijek, Bjelovar, Zagreb, Slavonski Brod, Senj.
Pregrijavanje tla — God. 1968. ŠG Senj.
Tuč a — God. 1967. ŠG Bilje, Vinkovci, Bjelovar, Podravska Slatina, Zagreb,


Karlovac. — God. 1968. ŠG Osijek, Bilje.
Vjeta r — God. 1967. Osijek. — God. 1968 Bilje.
Štetna primjena herbicida — God. 1967. ŠG Bilje, Bjelovar, Podrav


ska Slatina. — God. 1968. ŠG Osijek, Belovar.
Ovaj je pregled štetnika i šteta u našim šumskim rasadnicima u posljednje
dvije godine svakako nepotpun, jer mnogi izvještaji nisu sadržavali sve podatke
koje su trebali da sadrže. Ponovno ističemo da će stručnjaci, zaduženi za
pregeld rasadnika, trebati ubuduće obratiti što veću pažnju ne samo na pojavu
karantenskih bolesti i štetnika, već i na pojavu drugih ekonomski
štetnih biljaka i životinja. Važno će biti vršiti opažanja o pojavi štetnog k or
o v a te evidentirati štete, koje gotovo stalno biljkama nanose abiotski faktori.
Ne smije se zanemariti ni stanje tla na kome se biljke uzgajaju, jer o zdravosti
tla mnogo zavisi zdravstveno stanje biljaka i njihova otpornost prema
štetnim biotskim i abiotskim faktorima.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Iz iznesenih podataka vidimo, da je koncem 1968. god. bio broj šumskih
rasadnika, zatim njihova površina, a i broj biljaka znatn o manji nego prije
dvije godine.


Na čitavom području Hrvatske danas je 21 rasadnik manje nego 1966. god.
dok je ukupna površina svih rasadnika smanjena za 68,55 ha ili za 11,1´%.


Broj rasadnika i njihove površine najviše su smanjene u nizinsko m
području istočne Hrvatske kao i prigorsko brdskom području.
U Hrvatsko-primorskom području sa Istrom i u Dalmatinsko
m području te su površine tek neznatno smanjene. U Ličko-go ransko
m su područj u površine rasadnika povećane za više od 100fl/o
i ako je njihov broj smanjen za 50% što je svakako znak racionalizacije iako to
nije došlo do izražaja u proizvodnji biljaka, koja je tu najjače smanjena, čak
za 34,2%.


U nizinskom je području Hrvatske, unatoč smanjenja broja
rasadnika i njihove površine, brojčano stanje biljaka koncem 1968. ostalo gotovo
nepromijenjeno. U svim je ostalim područjima, izuzev Dalmatinskog, proizvodnja
biljaka, kako smo već i prije vidjeli, više ili manje znatno opala. U
Dalmatinskom je području proizvodnja biljaka povišena čak za 215% što je
dobar znak za buduća pošumljavanja i podizanje kultura u tom našem šumama
najdeficitanijem kraškom području, dakako, ako se sa povećanjem proizvodnje
biljka i dalje nastavi u još daleko većoj mjeri.


Činjenica, da je koncem godine 1968. brojčano stanje topolovih sadnica
svedeno na polovicu od onog u godini 1966. osobito zabrinjava, s obzirom na
postavljeni plan podizanja topolovih kultura i proizvodnje topolovog drveta na
kojem bazira za budućnost planirana industrija celuloze. Isto tako zabrinjava
i znatno smanjenje proizvodnje sadnica crnogoričnih vrsta drveća. Ona je smanjena
u Prigorsko-brdskom, a još jače u Ličko-goranskom području. Ako još
tomu dodamo, da se u šumskim rasadnicima Hrvatsko-primorskog