DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 44     <-- 44 -->        PDF

UDK 634.0.652.55--15.5


NAJPRIKLADNIJI SINTETSKI POKAZATELJ VRIJEDNOSTI
DRVA NA PANJU U SVRHU BILANCIRANJA USPJEHA PROIZVODNJE
DRVA N PANJU


Prof. Dr ing. BRANKO KRALJIĆ


UVOD


Pri bilanciranju uspjeha u proizvodnji drva na panju utrošene proizvodne
snage (sredstva i živa radna snaga) moguće je iskazati sintetski jedino putem
novčanog pokazatelja. S time u vezi postaje očigledno da pri bilanciranju
uspjeha proizvodnje drva na panju treba i stvorene vrijednosti (prihode) iskazati
jedino putem novčanog pokazatelja. U protivnom — ne bi bilo moguće
odbiti prvo od drugog i utvrditi sam uspjeh proizvodnje drva na panju koj;
može biti iskazan jedino putem novčanog pokazatelja...


Da bi uspjeh koji se tako utvrđuje bio tačno novčano iskazan, treba da se
to računanje temelji na konstantni m cijenama (proizvoda i utrošenih
sredstava), tarifama (žive radne snage), instrumentima privredno-financijskog
sistema, a naročito — novcu... (1) Inače, ne bi postojala paralelnost novčanih
i naturalnih pokazatelja, pa novčani pokazatelji utrošenih proizvodnih snaga
ne bi se proporcionalno mijenjali s naturalnim utrošcima tih proizvodnih snaga,
niti bi se novčani pokazatelji stvorenih vrijednosti (prihoda) proporcionalno
mijenjali s proizvodnjom (količinom, kvalitetom, asortimanom proizvodnje)...


(1) Razumljivo, ako se računa uspjeh proizvodnje drva na panju prema proizvodnom
principu bilanciranja uspjeha (1, 2), tj. utvrđivanjem vrijednosti
drvnog prirasta (utvrđivanjem prirasta vrijednosti drva na panju) npr. tzv.
kontrolnim metodama — prijeko je potrebno da budu konstantn o jednake
dendrometrijske metode, standardi za drvne Sortimente i si. na kojima
se temelji utvrđivanje početne i završne te posječene drvne mase, tj. utvrđivanje
drvnog prirasta (po sortimentima)... (1, 2) Inače, ne bi se mogao utvrditi
tačan drvni prirast...
Pretpostavljajući u ovom našem radu, da sve što smo naveli nije sporno,
postavlja se pitanje po kojim cijenama da se sintetski iskaže vrijednost drva
na panju: po deduktivno izračunatim šumskim taksama ili po induktivn
o izračunatim cijenama proizvodnje drva na panju? po općim tj. jedinstvenim
novčanim pokazateljima ili po konkretni m tj. regionalno različitim
(prema plodnosti staništa) novčanim pokazateljima? Odgovoriti na ta
konkretna pitanja — postavili smo za zadatak u ovom našem radu!


* To je referat koji je autor održao na »Međunarodnom seminaru o empiričkim
ekonomskim istraživanjima u šumama«, u Rogowie (Poljska), 4. 06. 1968. Taj
međunarodni seminar održao se je u Poljskoj 3—8. 06. 1968. a odnosio se je na problematiku
obračuna uspjeha u proizvodnji drva na panju uopće i posebno na Šumskom
dobru šumarskog fakulteta Visoke škole za seosku privredu iz Varšave —
Rogowie.