DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 55     <-- 55 -->        PDF

UDK 634.0.31--0.65.2


TEHNIKA I ORGANIZACIJA PRIMJENE RADIO-UREDAJA
U ISKORIŠCAVANJU ŠUMA


Ing. SIMEUN TOMANIĆ


UVOD


Primjena radio-tehnike u šumarstvu uopće, a posebno u iskorišćivanju
šuma — novost je. Za sada primjenjuje se samo u zemljama s visoko razvijenom
i modernom tehnologijom iskorišćivanja šuma. Prvi počeci primjene radio-
tehnike u šumarstvu sastojali su se u uspostavljanju radio-veza između
teritorijalno udaljenih radnih jedinica. Svrha te primjene radio-veze bila je
organizacione prirode: da se služba prenošenja informacija učini što bržom,
jeftinijom i efikasnijom. S istraživanjima mogućnosti primjene radio-tehnike
u šumarstvu nastavilo se i dalje. Danas se radio-tehnika primjenjuje pri izvođenju
radnih operacija na izvlačenju, privlačenju i utovaru drva, pri organizaciji
veza između radnih jedinica šumskog poduzeća te pri znanstvenom istraživanju
rada u iskorišćivanju šuma.


Zbog izuzetnog značaja primjene radio-tehnike u savremenom šumarstvu
uopće, a naročito pri izvođenju radova u šumama planinskih i teško prohodnih
predjela — prikazat ćemo u ovom radu neka iskustva u primjeni te tehnike.
Svrha ovog napisa je da informira našu stručnu šumarsku javnost o dosadašnjim
uspjesima i iskustvima u primjeni radio-tehnike u šumarstvu te da potakne
naše stručnjake na razmišljanje o mogućnostima primjene radio-tehnike
u našim znanstvenoistraživačkim organizacijama i šumskim gospodarstvima.


Savremeno iskorišćivanje šuma u ravničarskim terenima — kao što su
tereni Južne Švedske, Finske, Sibira, Kanade, i si. — razvilo se, a i dalje se
razvija, u pravcu primjene velikih specijaliziranih šumskih mašina. Te mašine
su, na sječi, izradi i transportu drva — gotovo u potpunosti zamijenile sjekiru,
motornu pilu, konja pa i čovjeka.


U šumama brdskih i planinskih predjela nije moguće, barem za sada, primijeniti
velike i teške šumske mašine — zbog teške prohodnosti po besputnim
i vrletnim terenima. Suvremeno iskorišćivanje šuma na takvim terenima razvija
se sve više u pravcu primjene specijaliziranih mašina s vitlovima i sistema
žičara raznih tipova. Vršena su znanstvena istraživanja o mogućnosti primjene
helikoptera u tim uvjetima, ali se pokazalo da je taj način transporta drva vrlo
skup (8). Sva ta sredstva za sječu, izradu i transport drva u planinskim predjelima
— snabdjevena su s radio-uređajima namijenjenim za pojednostavnjenje
rada i olakšanje izvođenja teških radnih operacija, uspostavljanje radio-veza
između radnika, radnika i mašina, radnih jedinica, i si.