DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— nosivo uže 16 mm (6X7 + jezgra) duljine 1000 m, maksimalnog vučnog
kapaciteta 18 t;


— vučno uže 8 mm (6X 6 + jezgra) duljine 2500 m, maksimalnog vučnog
kapaciteta
oko 4 t;
— uređaji za natezanje i pričvršćivanje nosivog užeta;


— automatska mačka i dva zaustavljača;
— alat za montiranje i demontiranje žičare te održavanje opreme agregata;
— prikolica namijenjena za spremanje dijelova i prijevoz opreme agregata;
— dva specijalna radio-odašiljača koji se napajaju iz baterija; odašiljači
su proizvodnje »Philips«;
— dva podešivača vremena (»Timer«) novrške proizvodnje za određivanje
trajanja kretanja vučnog užeta u zadanom smjeru;
— specijalni radio-prijemnik koji je ugrađen na unutrašnjoj strani traktorske
kabine; taj prijemnik se napaja iz akumlatora; prijemnik je također
proizvodnje »Philips«;
— magnetsko-pneumatski uređaj montiran na traktoru; taj uređaj je namijenjen
za prenošenje impulsa iz radio-prijemnika na komande traktora, odnosno
vitla; uređaj je norveške proizvodnje;
— jedan par ručnih tranzistorskih primo-predajnih radio-stanica »Tokai«
dometa do 5 km;
— dvije motorne pile »JO-BU« s alatom za održavanje motornih pila;
—´ jedna poluga za obaranje stabala;
— jedna kilješta za pomoć pri manipulaciji trupaca i ostalog drva na stovarištu.
— U sastavu radnog agregata rade dva visokokvalificirana šumska radnika.
Ti radnici su osposobljeni za: sječu i izradu drva pomoću motorne pile,
vožnju traktora, montiranje i demontiranje žičare te rad pomoću žičare na
transportu drva, rukovanje radio-uređajima pri transportu drva pomoću žičare.
Odnosna dva radnika su zadužena za svu opremu koja se nalazi u sastavu radnog
agregata. Pri radu u toku zimskih mjeseci radnici su obučeni u toplu zimsku
odjeću i obuću prikladnu za rad na hladnoći, a u ostalim mjesecima nose
odjeću i obuću za rad po kiši. Radnici su u stalnom radnom odnosu. Za svoj
rad su plaćeni po 1 m3 oborenog, na stovarište izvučenog i po sortimentu složenog
drva.
— Radovi pomoću tog radnog agregata izvode se na vrlo teškim brdskim
i planinskim terenima. Karakteristike tih terena su slijedeće: nagib od 20° do
45°; podloga kamenita s velikim (do 20 m3) blokovima kamena po cijeloj površini;
prohodnost vrlo teška; u zimskim mjesecima snijeg ispod stabala dubine
do 100 cm, a na otvorenom prostoru do 130 cm. To su tereni na kojima se vrlo
teško kreću sjekači pri sječi i izradi drva, a transport drva je moguć jedino
pomoću sistema žxara. Temperatura okoline, pri kojoj se izvode radovi u zimskim
mjesecima, kreće se od —10° do —20° C. Takva temperatura može potrajati
od 60 do 80 dana. Radovi se u pravilu nikada ne prekidaju zbog nevremena
(niskih temperatura, dubokog snijega, kiše, i dr.).
— Tok rada radnog agregata odvija se ovako:
Dopremu transportne i sječne opreme u sječinu, montiranje i demontiranje
žičare — vrše dva radnika koji su za tu opremu zaduženi i koji pomoću te
opreme izvode sječu, izradu i transport drva. Radnici montiraju žičaru na linijama
koje je inženjer prethodno projektirao i na terenu obilježio. Za montira