DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— U osmosatnom dnevnom radnom vremenu, radeći na opisani način —
radnici posijeku, izrade i dopreme na stovarište od 12 do 24 m3 drvnih sortimenata.
Dnevni učinak ovisi o: količini sječive mase po 1 ha, kubaturi i kvaliteti
sječnih stabala, konfiguraciji i prohodnosti terena, udaljenosti transporta,
godišnjem dobu u kome se radovi izvode. Ukupni troškovi sječe, izrade i transporta
drva iz sječine do kamionske ceste, uz primjenu opisanog agregata —
iznose od 20,70 do 39,60 norveških kruna (6), odnosno 36,22 do 69,30 novih dinara
po 1 m3


Slika 4. Spuštanje tovara drva dopremljenog na stovarište


b) Izvlačenje drva iz sječine na traktorsku vlaku
uz primjenu radio-tehnike


U Švedskoj se pri izvlačenju drva iz sječine na traktorske vlake, između
ostalih sredstava mehanizacije — primjenjuju žičare kojima se upravlja pomoću
radio-uređaja. Te žičare se primjenjuju u ravničarskim prebornim sastojinama
smreke. Sječna stabla su prsnog promjera od 15 do 40 cm, a visine od 10 do
25 m. Iz sječnih stabala izrađuju se pliasnke trupci različitih dimenzija i oblo
drvo za kemijsku preradu duljine 3 m.


— Radni agregat je snabdjeven slijedećom opremom:


— nosivo uže duljine 170 m i debljine 14 mm; to uže se postavlja po traktorskoj
vlaki na stabla 3 metra iznad tla;