DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— vučno uže za privlačenje drva iz sječine do traktorske vlake; to uže je
duljine 60 m i debljine 6,5 mm;
— eksplozivni motor jačine 6,5 HP i težine 50 kg; motor je snabdjeven
jednobubanjskim vitlom, radio-prijemnikom i magnetsko-pneumatskim uređajem;
taj motor je obješen o nosivo uže, pokretan je po nosivom užetu, a služi
kao izvor energije za izvlačenje drva;
— radio-odašiljač proizvodnje »Philips« za daljinsko upravljanje motorom;


— motorna pila »Partner«;
— poluga za rušenje stabala;
— kliješta za manipulaciju izrađenih tanjih sortimenata;
—. alat za montiranje, demontiranje i održavanje opreme radnog agregata.
—´ U sastavu tog radnog agregata rade dva stalna kvalificirana šumska
radnika. Ti radnici su zaduženi za svu opremu i zajednički rade na sječi, izradi
i izvlačenju drva iz sječine na traktorsku vlaku. Oni zajedno, bez drugih pomoćnika,
montiraju i demontiraju žičaru na mjestima koja su unaprijed određena
i na terenu označena. Pored tih zajedničkih radova, svaki radnik u sastavu
radnog agregata ima svoj posebni zadatak.


Zadatak prvog radnika je da obara stabla i izrađuje drvne Sortimente. U
slučajevima obaranja tankih stabala, ispod 20 cm prsnog promjera, radnik ne
izrađuje Sortimente u sječini. Takvo se stablo okreše i u jednom komadu izvlači
na traktorsku vlaku. Pri obaranju stabala sjekač nastoji oboriti stablo u
smjeru suprotnom od smjera izvlačenja iz sječne linije, odnosno okomito na
tranktorsku vlaku. Time se olakšava rad drugomu radniku koji radi na izvlačenju
drva.


Zadatak drugog radnika je da izrađene Sortimente, odnosno okresana tanja
debla — izvuče iz sječine na traktorsku vlaku. Pri tom radnik 2 radi ovim tokom:


Stavlja na sebe remen na kome se nalazi radio-odašiljač, uključuje motor,
provjerava rad motora i radio-sistema za daljinsko upravljanje. Nakon izvršenih
priprema, radnik 2 razvlači vučno uže do izrađenih sortimenata, veže jedan,
dva ili više komada drva (što ovisi o veličini komada) u jedan snop; potom
radnik pomoću radio-odašiljača prenosi komande na motor, koji namotava
vučno uže i vuče svezano drvo po tlu iz sječine do traktorske vlake. Pril tom
radnik 2 prati drvo koje se izvlači; u slučaju da drvo, odnosno snop, zapne o
panj, kamen ili stablo — prekine vuču, odkači zapeli komad i ponovo nastavi
vuču. Pošto snop stigne do traktorske vlake, odvezuje ga, oslobađa vitlo i ponovo
razvlači vučno uže do slijedećeg tovara, odnosno komada sortimenta.


U slučaju da radniku-sjekaču pri obaranju zapne neko stablo, što se često
dešava u prebornoj šumi, radnik 2 sveže to zapelo stablo vučnim uzetom i povuče
ga tako da stablo padne na tlo. Na taj način radnici se međusohno ispomažu
pri radu, jer su zainteresirani za dobro funkcioniranje cijelog radnog
agregata.


Na opisani način radnici rade kao jedna ekipa. Za svoj rad su plaćeni po
1 m3 oborenog, izrađenog i do traktorske vlake izvučenog drva.


c) Primjena radio-tehnike pri utovaru cijelih debala
s tla na kamione


U kamion se utovaruju okresana debla smreke i bijelog bora. Prsni promjer
debala iznosi od 15 do 50 cm, a duljina iznosi od 10 do 25 m. Debla se nalaze u
velikim složajevima na glavnom stovarištu — između traktorske vlake i ka