DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 66     <-- 66 -->        PDF

zacije — bolje je primijeniti utovar bez pomoćnog radnika. U slučajevima gdje
je radna snaga jeftina, a mehanizacija skupa — primijenit će se utovar s pomoćnim
radnikom.


2.
PRIMJENA RADIO-TEHNIKE PRI ORGANIZACIJI VEZA IZMEĐU
RADNIH JEDINICA U ISKORIŠCIVANJU ŠUMA
Najrazvijenija organizacija radio-veza u iskorišćivanju šuma je u šumskim
poduzećima u SAD, Kanadi te u skandinavskim zemljama. U šumarstvu ostalih
zemalja koristi se također radio-tehnika pri organizaciij veza, ali u znatno
manjoj mjeri nego u gore spomenutim zemljama.


Svrha je radio-veza između radnih jedinica na području šumskoga gospodarstva
da se prenošenje informacija učini što bržim, efikasnijim i jeftinijim.
Pomoću radio-uređaja moguće je uspostaviti radio-veze: između direkcije šumskoga
gospodarstva i šumarija, između šumarije i pojedinih radilišta, između
šumarija, između radilišta, između šumarije odnosno radilišta i vozila pri vožnji.
Najvažnije informacije koje se mogu prenositi putem sistema radio-mreže
su: nalozi raznih vrsta, izvještaji, obavijesti, dogovori, i si.


Svaki radio-sistem najjednostavnijeg tipa koji se primjenjuje u šumarstvu
sastoji se od predajnika, prijemnika, antene i izvora električne energije. S razvojem
radio-tehnike proizveo se je čitav niz različitih mobilnih i stacioniranih
primo-predajnih radio-stanica različitog dometa.


U šumskim gospodarstvima koja imaju direkciju, nekoliko šumarija i nekoliko
desetaka radilišta po terenu — sistem radio-veza je vrlo složen. U takvim
slučajevima treba utvrditi optimalnu organizaciju radio-veza na području
organizacionih jedinica koje su uključene u radio-mrežu. To pretpostavlja, da
se za konkretne uvjete (terenske i organizacione) šumskoga gospodarstva —
utvrdi: broj radio-predajnika i radio-prijemnika, odnosno broj primo-predajnika,
jačine radio-stanica, dometi radio-stanica, položaj antena i mogućnosti
snabdijevanja električnom energijom.


Za šumarske prilike najčešće upotrebljavaju se tranzistorske primo-predajne
radio-stanice dometa od 10 do 100 km (slika 9). Taj sistem radio-mreže


Slika 9. Stacionirani radio-primopredajnik RT 20T-SSB proizvodnje »Iskra« Kranj