DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 68     <-- 68 -->        PDF

3.
PRIMJENA RADIO-TEHNIKE PRI ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJIMA
RADA U ISKORIŠĆIVANJU ŠUMA
Pri istraživanju rada u iskorišćivanju šuma primjenjuju se i sredstva radio-
tehnike. Ta primjena se ostvaruje_ pri proučavanju rada na sječi i izradi
drva te pri proučavanju rada na transportu drva.


a) Primjena radio-tehnike pri proučavanju rada
na sječi i izradi drva


Budući da sječa i izrada drva spada među teške radove — puno se pažnje
posvećuje istraživanju te faze rada u iskorišćivanju šuma. Među brojna istraživanja
sječe i izrade drva spada i istraživanje problematike umora radnika
pri radu. Jedan od vrlo važnih pokazatelja umora radnika pri radu je broj otkucaja
srca u jednoj minuti pri izvođenju pojedinih radnih operacija na sječi
i izradi drva te dinamika rasta i opadanja brzine otkucaja srca pri trajanju i
smjenjivanju radnih operacija.


Mjerenje broja otkucaja srca pri radu radnika — vrši se na dva načina:
pomoću Miiler-ovog pulsometra i pomoću radio-uređaja namijenjenih isključivo
za tu svrhu.


Za mjerenje broja otkucaja srca uz upotrebu radio-uređaja postoji slijedeća
oprema:


— mali radio-odašiljač (2 X 7 X 10 cm)*;
— pribor za učvršćivanje radio-odašiljača na radnika;
— tranzistorski radio-prijemnik;
— specijalna štoperica za brzo očitavanje broja otkucaja srca u jednoj minuti**;
— obrazac za unošenje izmjerenih podataka.
Prije početka snimanja rada radnika, treba izvršiti sve potrebne pripreme:
učvršćivanje radio-odašiljača na prsima radnika (taj odašiljač emitira otkucaje
srca na određenoj frekvenciji); postavljanje specijalne štoperice na snimačku
dasku i provjeravanje njene ispravnosti; provjeravanje rada radio-odašiljača
i tranzistorskog radio-prijemnika.


Pošto su izvršene sve potrebne pripreme za snimanje rada radnika i za
mjerenje pulsa — počinje radnik raditi, a snimač snimati. Jedan te isti snimač
vrši kronografsko snimanje rada radnika i mjerenje broja otkucaja srca. Pri
snimanju snimač ima kod sebe cijelo vrijeme uključen tranzistorski radio-prijemnik
na kome razgovjetno sluša otkucaje srca. Svake dvije minute snimač
uključuje specijalnu štopericu, s koje — na bazi pet odnosno deset izbrojenih
otkucaja srca — očita brzinu tj. broj otkucaja srca u jednoj minuti. Udaljenost
između radnika i snimača pri radu kreće se od 3 do 30 metara.


Tako snimljeni podaci kronografski i fiziološki tačni su i koriste se za utvrđivanje
optimalne organizacije odmora pri radu radnika u konkretnim radnim


* Takvi radio-odašiljači proizvode se u Švedskoj, Nnorveškoj, SR Njemačkoj.
U Institutu za medicinu rada JAZU u Zagrebu izrađen je također radio-odašiljač
slične konstrukcije i koristi se pri mjerenju pulsa šumskih radnika na vježbama
studenata postdiplomskog studija iz Organizacije proizvodnje u šumarstvu šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Po našem mišljenju najprikladniji je onaj norveške proizvodnje
(slika 11).
** Ta štoperica je konstruirana u Švedskoj, a proizvodi je švicarska firma
»Heuer«.


294