DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 69     <-- 69 -->        PDF

uvjetma. Razumljivo, sva ta simultana mjerenja može vršiti samo iskusni i dobro
uvježbani snimač.


Slika. 11. Radio-ođašiljač norveške proizvodnje namijenjen za mjerenje pulsa
pri radu radnika


b) Primjena radio-tehnike pri proučavanju rada
na transportu drva


Pri kronografskom snimanju radova na transportu drva snimač treba biti
stalno prisutan kod radnog agregata (kod radnika s animalnom zapregom, kod
žičare, kod traktora). Budući da se radni agregat (naročito mehanizirani) kreće
brže nego što se snimač u stanju kretati — vrlo je teško snimati rad odnosnih
agregata. Tome se je nastojalo doskočiti na više načina: da se snimač vozi na
vučnom sredstvu, da snimač pronađe prikladno mjesto s koga može vidjeti
agregat u radu na cijeloj relaciji, da snimanje vrše dva ili više snimača, i si.
Svi ti pokušaji nisu bili prikladni, jer je opasno po snimača voziti se na vozilu,
jer je teško u šumi pronaći mjesto s koga se može stanlo pratiti agregat pri kretanju
po krivudavim putovima ili po bespuću, jer je snimanje pomoću više
snimača preskupo1.


Zbog toga se pristupilo primjeni radigo-tehnike pri snimanju rada agregata
na transportu drva. Snimač, vozač i jedan od radnika na stovarištu —
snabdjeveni su ručnim tranzistorskim primo-predajnim radio-stanicama »Voki-
Toki«. Pomoću tih radio-stanica snimač stalno održava vezu s vozačem, odnosno
s radnikom koji radi na stovarištu.


Prije početka rada, odnosno snimanja — snimač provjeri ispravnost i rad
radio-stanica, dogovori se s radnicima o načinu održavanja radio-veze i načinu
dojavljivanja podataka snimaču. Pošto su tako izvršili potrebne pripreme, pristupa
se radu i snimanju tog rada. Snimač prati rad traktorskog agregata i kronogrfski
snima taj rad. Kada agregat odmakne po šumskom putu ili po terenu
tako da ga snimač ne može vidjeti — radnik putem radio-stanice dojavljuje snimaču
na kojoj je relaciji, što radi i sve promjene radnih operacija. Na osnovi
tih obavještenja snimač vrši kronografsko snimanje rada traktorskog agregata.