DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 7     <-- 7 -->        PDF

KONCENTRACIJA N U USCU I KOLIČINA PO BtLJCI.


Tb.2


Jednogodišnji sijgnci


R E P E T 1 C 1


R 0 D I T E LJ I


s


1 II III broj 2 i 7. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L. S.fragilis L.


101 3´82 136 375 157 3´52 139


( Mp1) (IV)
S.fragilis L. S alba L


102 380 281 407 431. 3´63 314


(MpD V100
Salba L. Sfragilis L.


150 3´73 159 384 98 3´62 263


V 87 (IV)
(S.a.xSavar S.alba L.


131 4-02 130 3´9 5 155 42 2 305


vitellina)V46 V95


Dvogodišnji sijanci


R E P E T 1 C 1 J A


RO D I TE LJ I


S


I II in broj ? / /. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L. S.fragilis L.


66 2´69 1023 2´91 595 227 680


(Mpl) (IV)
Sfragilis L Salba var.


68 257 1324 2´5 8 1472 2´89 1293


(MpD vitellina(VII)
Salb a L S.fragilis L.
V87 (IV)


72 2´90 1221 3´00 1155 275 1082


Salba L. S.alba L.


71 290 438 2´89 1071 2´81 537


V 87 V95


KONCENTRACIJA P U LlŠĆU I KOLIČINA PO BILJCI


Jednogodišnji sijanci


R E P E T I C 1


R 0 D I T E LJ I


S


I II III
broj ? đ* /. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L S.fragilis L.


101 0´323 11 0´301 13 0´340 13


(MpD (IV)
Sfragilis L. Salba L.


102 0´280 21 0´298 31 0774 24


(MpD V100
S.alba L. S.fragilis L.


150 0´270 11 0´298 8 0784 21


V87 (IV)
5a.xSa.var Salba L.


131 0´340 11 0798 12 0-315 23


vitellina) V46 V95


Dvogodišnji sijanci
R E P E T 1 ČIJA


RODITELJI


S


I ffl


a


broj ? S.fragilis L, Sfragilis L.


66 0704 77 07 56 52 0704 61


(MpD (IV)
S.fragilis L. S.alba var.


68 0739 123 0´323 184 0749 111


(MpD vitellines VII)
S.alba L. S.fragilis L.


72 0704 86 0*316 122 0283 111


V 87 (IV)
S.alba L. S.alba L.


71 0228 34 0316 117 0-274 52


V87 V 95


J A Aritmetička
IV sredina


/. mg 7. mg
3´50 219 3´647 163
3´63 309 3782 334
400 141 3797 165
3T91 281 4025 218


Aritmetička
sredina


7. mg
2´623 766
2´680 1363
2´883 1153
2´8 67 682


Aritmetička
[V sredina


J A


7. mg 7. mg
0´2 63 16 0´307 1375
0767 23 07 80 24´75
0-322 11 0794 12-75
0´287 21 0´310 1675


Aritmetička
sredina


7. mg
0721 63-33
O270 139-33


0-268 106´33
0-273 67´66


233