DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Nakon što se snimač i radnici dobro uvježbaju u tom radu, dobivaju se vrlo
dobri rezultati snimanja, koji su pouzdano tačni, a znatno su jeftiniji od podataka
dobivenih snimanjem na neki od prethodno spomenutih načina.


ZAKLJUČCI


Iz prethodnih razmatranja o primjeni radio-tehnike u iskorišćivanju šuma,
možemo izvući slijedeće zaključke:


1) Primjena radio-tehnike u iskorišćivanju šuma novost je i vrši se u zemljama
s visoko razvijenom i modernom tehnologijom. Suvremeno iskorišćivanje
šuma u brdskim i planinskim šumama na vrletnim i teško prohodnim
terenima razvija se sve više u pravcu primjene specijaliziranih šumskih strojeva
snabdjevenim radio-uredajima.


2) Svrha je primjene radio-tehnike u iskorišćivanju šuma: da se pojednostavni
i učini efikasnijom služba prenošenja informacija; da se pojednostavni,
olakša pa i zamijeni rad radnika pri izvođenju teških radnih operacija na terenu;
da se poveća proizvodnost rada na sječi, izradi i transportu drva.


3) Primjena radio-tehnike ostvaruje se do sada pri izvođenju radnih operacija
(sječa, izrada i izvlačenje drva pomoću žičara te utovar cijelih debala u
kamione), pri uspostavljanju radio-veza na terenu, pri znastvenom istraživanju
rada u iskorišćivanju šuma. U Jugoslaviji su neka šumska gospodarstva počela
s primjenom radio-veza pomoću ručnih tranzistorskih primo-predajnih radio-
stanica dometa do 6 km kao i jačih primo-predajnih radio-stanica dometa od
30 do 100 km.


4) Dosadašnja iskustva na primjeni radio-tehnike u iskorišćivanju šuma u
inozemstvu i u našoj zemlji — dobra su i najbolja preporuka za daljnje uvođenje
radio-tehnike u šumarstvu.


5) Jugoslovenska radio-industrija proizvodi ručne tranzistroske primo-predajne
radio-stanice dometa do 6 km, kao i specijalizirane primo-predajne radio-
stanice dometa do 100 km namijenjene za šumarstvo i druge potrošače. Te
radio-stanice mogu se uspješno koristiti za uspostavljanje radio-veza na području
šumskih gospodarstava. Ostali radio-uređaji, koji se upotrebljavaju za
izvođenje radnih operacija u iskorišćivanju šuma — za sada se ne proizvode
kod nas. Budući da ti posljednji nisu tako složene konstrukcije, niti naročito
skupi — postoje realne mogućnosti da se i ti uređaji proizvode u našoj zemlji.
No, za to treba doći inicijativa od zainteresiranih u šumarstvu.


LITERATURA


1.
Cvetkovi ć M. — Vrbava c P.: »Osnovi tranzistorske tehnike«. Beograd.
1968.
2.
Daud t W.: »Radiotehnika I, II i III dio«. Zagreb, 1961.
3.
Dragovi ć I.: »Mikrofon, osobine i primjena«. Beograd, 1966.
4.
M a r k o v i ć A.: »Opšti priručnik za raidotehniku«. Beograd, 1965.
5.
Milosavljevi ć R.: »Radio-predajnici«. Beograd, 1963.
6.
Norveški institut za šumarska istraživanja Voliebekk: Dokumentacioni mateterijali
o istraživanju mogućnosti primjene radio-tehnike u iskorišćivanju šuma.
7.
Richte r H.: »Nova škola radiotehnike i elektronike I, II, III, IV i V dio«.
Zagreb, 1968.
8.
Sam s et I.: »Timber Transportation with a Bell 204-B Helicopter in the
Mountainous Regions of Norway«. Vollebekk, 1964.
9.
Skaa r R.: »Biltransport av hele stammer«. Det Norske Skogforsöksvesen,
Driftsteknisk Rapport Nr. 6, Vollebekk, 1967.
10. Tijani ć M.: »Elektrotehnika za radioamatere«. Beograd, 1967.
11. Zida n A.: »Priručnik za popravak radio-prijemnika«. Zagreb, 1965.