DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 74     <-- 74 -->        PDF

^cuSt&ene izifedti


SA 85. GODIŠNJE SKUPŠTINE


Dana 20. lipnja održana je 85. godišnja
skupština Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
Na skupštini je izabran novi predsjednik
Saveza, novi Upravni i Nadzorni odbor
Saveza. Svi su ovi organi Saveza izabrani
aklamacijom.


Novi predsjednik je Ante Mudrovčić,
dipl. ing. šumarstva, direktor Šumskog
gospodarstva Zagreb.


članovi novog Upravnog odbora su:


Bartovčak ing. Dragutin


Crvenković ing. Josip


Kirasić ing. Drago


cftcano $umat6l&a


POLUSTOLJETNI PUT ŠUMARSKE


Prateći razvitak šumarske nauke, ne
smijemo smetnuti s uma njezinu neraskidljivu
vezu s tehničkim progresom.
Izvori su joj još u dorevolucionoj prošlosti
i vezani prije svega sa radovima
velikog ruskog učenjaka M. V. Lomonosova
(1711—1765) koji je postavio temelje
proučavanju uzajamnog djelovanja šume
i tla, ishrane bilja i drugim problemima,
pa zatim djelu Bolotova i Nartova. Naročitu
je ulogu odigrao Šumarski institut
(osn. 1805. god.) kao prvi naučni centar
u kom se rodila ideja samostalnosti
ruskog šumarstva (od 1835. god. sa 14 pokusnih
šumarija i šumskih dobara). Tu
su bili najbolji stručnjaci, tražeći nove
putove napretku šumarstva. Na tim su
šumarijama radili i istaknuti učenjaci:
Morozov, Vysocki, Rudzki, Orlov, Tov-
stoles, Tol´ski, Molčanov, Tjurin i dr.
Veoma oskudna sredstva bila su data za
njihov rad. Naučni i praktični rezultati
bili su ovisni uglavnom o kreativnom entuzijazmu
i talentu tih šumara-istraživača.


Nakon Vel. soc. revol. oštro su se izmijenili
uvjeti za razvitak šumarstva i šumarske
nauke. U vezi sa neodložnim planskim
i punim iskorišćavanjem šumskog
bogatstva i podizanja šuma, bila je potrebna
naučna razrada mnogih novih pro


Komlenović mr ing. Nikola
Krstinić mr ing. Ante
Petković ing. Živko
Potočić dr ing. Zvonimir
Prpić dr ing. Branimir
Videc ing. Drago
Zorić Zdravko
Članovi novog Nadzornog odbora su:
Fašaić ing. Vid
Haj din ing. Žarko
Vanjković ing. Srećko
Materijali sa godišnje skupštine Save


za donijet će se u idućem broju Šumarskog
lista.
(Iz redakcije lista)


NAUKE U SOVJETSKOM SAVEZU


blema šumoprivredne proizvodnje, osnivanje
novih naučno-istraživačkih ustanova:
pokusnih stanica i instituta. Već početkom
tridesetih godina osnovani su ovi
naučno-istraživački instituti: Moskovski
(danas Svcsavezni), Bjeloruski, Ukrajinski,
Centralni (danas Lenjingradski) i
DaJeko-istočni u Habarovsku. Posljednjih
su godina osnovane naučne ustanove u
Arhangelsku, Petrozavodsku, Sverdlovsku,
na Kavkazu, Krimu, u Moldaviji, u
Srednjoj Aziji i dr. Za razradu teoretskih
problema osnovan je 1944. god. Institut
za drvo Akademije nauka SSSR,
koji je 1959. god. prenesen u Krasnojarsk
i ušao među institute Sibirskog odjeljenja
Akademije nauka SSSR i dobio ime:
Institut za drvo i drvarstvo. Pri Svesaveznoj
akademiji poljoprivrednih nauka
Lenjina, osnovan je 1956. god. Odjel za
šumarstvo i agrošumomelioracije.


Danas vodi šumarska naučna istraživanja
18 naučno-istraživačkih ustanova,
među kojima i Svesavezni institut za šumarstvo
i mehanizaciju šumoprivrede
(VNIILM). U nadležnost naučnih organizacija
spadaju 54 pokusne stanice po raznim
područjima zemlje. Šumoprivrednu
tematiku razrađuju također katedre 14
visokih škola.