DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 8     <-- 8 -->        PDF

KONCENTRACIJA K U USCU I KOLIČINA PO BILJCI Tb.4


Jednogodišnji sijanci
R E P E T 1 C I J A


Aritmetička


RODITELJ I


s


1 II ili IV sredina


broj


? Sfragilis L. Sfragilis L.


101 2´158 77 2´291 96 2´324 92 2125 133 Z225 99´50


(Mp1) (IV)
Sfragilis L. S.albaL


102 2191 162 2556 271 2´390 207 2´341 200 2r370 210-00


(Mpl) V100
Salba L. Sfragilis L.


150 2025 86 2´556 66 2´490 181 2´434 86 2´376 10475


V87 (IV)
Sa.xSa.var: Salba L.


131 1´826 59 V859 73 1´992 144 V926 138 T901 103´50


vitellina)V46 V95


Dvogodišnji sijanci


REPET 1 ČIJA A r i t m e t i ć k a


RODITELJI


S


1 II III sredina
broj ? J 7. mg 7. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L. SfragilisL.


66 1162 442 T3 61 278 0´946 283 1156 334´33


(Mp1) (IV)
Sfragilis L. Salba var.


68 1129 582 T461 834 T428 640 1´339 678´67


(Mpl) vitelline VII)
Salba L. Sfragilis L


72 1729 517 1726 665 1162 457 V372 546´30


V 87 (IV)
Salba L. S.alba L.


71 V325 200 1278 473 V42 8 273 V345 315´33


V87 V95


KONCENTRACIJA Ca ,U LIŠCU I KOLIČINA PO BILJCI Tb. 5


Jednogodišnji sijanci


R E P E T I C I J A Aritmetička


R 0 Dl TE LJ 1


S


I II III IV sredina
broj J i 7. mg 7. mg 7. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L. Sfragilis L.


101 1729 44 1101 46 1-073 42 1701 75 1151 5175


( Mp1) (IV)
S.fragilis L. Salba L.


102 1516 112 1*316 139 1430 124 1´473 126 1434 12575


(Mp1) V100
Salba L. S.fragilis L.


150 T630 69 V416 36 1´530 111 1229 43 V451 6475


V 87 (IV)
´Sa.xS.avar Salba L.


131 T559 50 1387 54 1401 101 1´616 116 1-491 8075


vitellina)V46 V95


Dvogodišnji sijanci
REPET I C I J A Aritmetička


RO D I TE LJ I


S


sredina
broj ? / 7. mg 7. mg 7. mg 7. mg
Sfragilis L. S.fragilis L.


I II III


66i 1´830 696 2´045 418 1-91 6 574 V930 562-67


(Mp1) (IV)
S.fagilis L. Salba var


68 1716 841 1788 1020 T859 832 1788 897´67


(Mp1) vitellina(VII)
Salb a L. Sfragilis L.


72 T902 801 1´630 628 1788 703 1773 710-67


V87. (IV)
Salba L. Salba L.


71 2´503 378 2360 8 74 2´045 391 2-303 547´67


V 87 V 95


234