DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 81     <-- 81 -->        PDF

povoljne kombinacije vrsta drveća za
različite edafske prilike, vrste drveća čije
se korijenje pokazalo sposobnim za
kritična šumska tla (tla teškog mehaničkog
sastava, fiziološki plitka tla, šljunci
i dr.) kao i problem pošumljivania u nepovoljnim
prilikama.


Kod pomlađivanja sastojina su opisani
problemi koji su u uskoj vezi sa zakorjenjivanjem,
a odnose se na prirodno
pomlađivanje, sjetvu i sadnju.


U onom dijelu poglavlja koji se odnosi
na obradu i melioraciju tla onisane su
razlike razvoja korijenova sistema u netretiranim
površinama s jedne strane i
obrađenim i gnojenim površinama s druge
strane.


Kada autori govore o učinku njege sastojine,
ukazuju na potrebu da se daleko
više pažnje posveti problemu konkurencije
korijenja i proširenju korijenove
mreže, srazmjerno s dobi stabala. Tu je
posebno opisana njega pomlatka i mladika,
a posebno prorijeda.


U istom poglavlju autori se ukratko
osvrću i na problem klimatskih rasa između
kojih su se u nekim slučajevima
pokazale diferencije kako u veličini korijenja
tako i u tendenciji tvorbe različitih
tipova korijenova sistema. Tu se ukazuje
i na odnos »nadzemni dio bilike: korijenov
sistem« koji je u mnogim slučajevima
odlučan za uspjeh sadnje.


Iz pregleda literature od 830 naslova
vidljivo je koliko je napora uloženo da
se sakupi gotovo sve što je do izlaženja
knjige objavljeno iz zakorjenjivanja šumskog
drveća.


Na kraju knjige autori napominju da
je njen sadržaj namijenjen kako bi poslužio
kao ishodište istraživačima za daljnji
rad, šumsko-uzgojnoj nraksi za orijentaciju
i pomoć u sprovođenju radova,
a studentima kao uvod u dosadašnja saznanja
o zakorjenjivanju šumsko? drveća.


B. Prpić