DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Obavijest


PROSLAVA PEDESETGODIŠNJICE FAKULTETSKE NASTAVE
NA ŠUMARSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


1.
Svečani dio održat će se dne 14. XII 1969. god. od 10 sati u velikoj dvorani Studentskog
centra Zagreb, Savska 25. Tom prigodom će se dodijeliti Spomen diplome
inženjerima šumarstva koji su diplomirali pred 50 ili više godina.
2.
Šumarski simpozij održat će se 15. XII 1969. god. od 9 sati u dvoranama Šumarskog
fakulteta Zagreb, Šimunska c. 25.
Do sada su najavljeni slijedeći referati:Prof. dr M. Androić: Značenje određivanja kritične gustoće populacije šumskih
štetnika za zaštitu šuma.
— Prof. dr D. Klepac: Opadanje prirasta u našim vrijednim hrastovim šumama.
— Prof. dr D. Klepac: Značenje i uloga šume u budućnosti.

Prof. dr B. Kraljić: Priprema proizvodnje, optimalna veličina šumarije i zaposljivanje
diplomiranih inženjera šumarstva.
— Prof. ing. N. Lovrić: Dimenzioniranje kolničkih konstrukcija šumskih puteva.

Prof. dr M. Plavšić: Istraživanje sadanje najpovoljnije sjeeive zrelosti u sastoijnama
hrasta lužnjaka.
— Dr B. Prpić: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma.

Ing. Đ. Rauš: Recentna nalazišta bukve u nizinskim šumama hrasta lužnjaka
u Hrvatskoj.

Ing. S. Tomanić: Neke mogućnosti unapređenja radnog procesa pri sječi,
izradi i transportu drva.
— Dr I. Trinajstić: O arealu šuma jele u Hrvatskoj.

Prof. dr Z. Vajda: Problemi zaštite šuma od požara u Hrvatskoj.
3.
Drvno-industrijski simpozij će se održati također 15. XII 1969. god. u 9 sati u
dvoranama Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Šimunska c. 25.
Do sada su najavljeni slijedeći referati:


— Mr V. Bruci: Spajanje furnira.
— Prof. ing. D. Hamm: Energetika parionica i sušionica piljene građe.
— M. Lončarić: Kontrola ljepila za drvo.

Prof. ing. N. Lovrić: Suvremena izgradnja i održavanje prometnih površina
na pilanskom prostoru.

Ing. B. Ljuljka: Ispitivanje postojanosti lakova i boja.
— Prof. dr I. Opačić: Oksidativno izbjeljivanje drva.
— Mr Z. Pavlin: Paletizacija.

Ing. I. Popp: Metode ispitivanja materijala zajpovršinsku obradu drva i njihova
primjena u industriji proizvodnje namještaja.
— M. Rašić: Greške kod obrade drva sa nitrolakom.
Nakon održanih referata očekuje se diskusija.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuraničev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeča 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor