DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1969 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Na temelju utvrđenih koncentracija mineralnih hraniva u lišću (tab. 2—7)
može se na osnovu iznesenog pretpostaviti da se u lišću bijele vrbe odvijaju
intenzivniji procesi asimilacije nego u lišću krhke vrbe i njihovih međuvrsnih
hibrida. Koncentraciju biogenih elemenata u lišću istraživali smo također i
kod klonskog materijala. Tako smo npr. ustanovili da klan krhke vrbe Mp 1,
kojeg smo kod kontrolirane hibridizacije koristili kao majku, ima koncentra-


KO´NCENTRACIJA Mg U LIŠĆU I KOLIČINA PO BILJCI
Tb. 6


Jednogodišnji sijanci


R E P E T 1 C 1 J A Aritmetička


R 0 D I T E LJ l


s
sredina


I
IV


n m


broj Y tf 7. mg /. mg 7. mg ´/. mg 7. mg
Sfragilis L. Sfragilis L.


101
0739 8 0´232 1.0 0722 9 0´217 14 0728 1075


(Mp1) (IV)
Sfragilis L Salba L.


102
0732 17 0715 23 0222 19 0248 21 0729 2000


(Mp1) V100


5. alba L. Sfragilis L.
150
0717 9 0195 5 0739 17 0´195 7 0712 9´50


V 87 (IV)
(SaxS.a.var. Salba L.


131
0263 8 0727 9 0263 19 0739 17 0748 1375


vitellina)V46 V95


Dvogodišnji sijanci


R
E P E T I C I J A Ar itmet ićka


RODITE LJ´I


S
sredina


I IH
broj ? n mg 7. mg_ 7. mg


Sfragilis L. Sfragilis L


66
0´333 127 0314 64 0735 100 0´327 97´00


(MpD (IV)
S.fragilisL. Salba var.


68
03 71 191 0´306 175 0314 140 0´330 168´67


(MpD rfitellincKVTI)
Salba L Siragilis L


72
0´371 156 0´263 101 0´362 142 0´33 2 133´00


V87 (IV)
Salba L Salba L.


71
0´371 56 03 40 126 0´340 65 0´350 82´33


V 87 V95


ANALIZA VARUANCE ZA KONCENTRACIJE MINERALNIH HRANIVA U LIŠĆU
Tb. 7


J5
N p K Mg Ca N P K Mg Ca


:


! RODITELJI
L % % % % SIGN


/0


ć

i W
X f \ ! I a


Sfragilis L. Sfragilis L.


o
3"6A7 0307 IV-1 0378** 0´324* 0´020 JV,-i
(Mp1 ) (IV)
2 225 0728 1151
LO IV—II 0243 J´/.C?* 0019 0057


CM Sfragilis L. S.alba L. .-;.
-


Ln


O
3782 0280 2370 0729 1434


= (Mp1) (V100) | * IV—IM Ö228 -0475** 0´036** 0´040


o S.alba L. Sfragilis L. *
i
r-II! -1 0150 0151 0016 0300**


E in
3797 0294 2376 0712 1451 i


(V87) (IV)


TO *


11 111-11 0015 0´006 0017 0017
> tn 4025 0310 1901 li_ 0748 Li. 1491


1


(S.a.xSa.var Salb a L.
ii II


vitellina)V46 (V9a) II
b_ il-l 0135 0145 0001 0´283**


-


li-


Sfragilis L. Sfragilis L.


vu-v 0337*
(MpD (IV)


> $
2´623 0721 T156 0´327 V930 ---


5 VB-VI
Ö515**


CO Sfragilis L. Salba var --->
Mp1 vitellina(Vll) 2680 § 0270 1339 0´330 1788 Vlll-VB ---_ 0530**


2
cn VI-V 0157


S.alba L. S.fragilis L.
CD


:> !*-(V 87) (IV) 2883 0´268 ft 72 0*332 $3 1773 ---


s* :D o


VB-VI
0005


S.alba L. Salba L.
11 --


t-
2´867 u. U-Li. U


" (V87) (V95) 0´273 1345 0-350 2303 Vl-V --0142


-