DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vode, »u« je uronjenost pištaljke u vodu, izražena u centimetrima, »k« je konstantni
razmak od 0 oznake na pištaljci do 0 oznake na "mjernoj vrpci i »h« je
visina otvorene sonde od razine tla.


Obrada podataka mjerenja topola odnosno visina, opsega u prsnoj visini
(opsezi su preračunati u promjere) i analiza stabala obavljena je standardnim
dendrometrijskim metodama. Na temelju svih tih podataka utvrđene su oblikovisine
te izračunata drvna masa radi komparacije uspijevanja istraživanih
topola.


6. TLO NA ISTRAŽIVANOM PODRUČJU
Koristit ću se podacima prof, dr A. Škorića iz njegova rada »Tlo kao ekološki
faktor zasnivanja topolovih plantaža u Sisku (Stari Grad)« i to samo


Slika 7. Predjel Stari grad. Populus euramericana cv. robu´sta u plantažnom uzgoju.
Foto: Ddkanić