DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 11     <-- 11 -->        PDF

onoga dijela koji se odnosi na pokusne plohe.
Pedološka jama iskopana je nedaleko sonde gdje se mjerilo kretanje nivoa
podzemne vode. Prema podacima već spomenutog rada morfološki opis prikazuje
slijedeću građu profila:
»0—20 cm praškasta ilovača, orašaste i graškaste strukture, protkana je gusto
sitnim korjenčićima travnate vegetacije. Taj je površinski horizont dosta
humo´zan, te je bez ikakvih tragova zamočvarivanja iako je to područje plavno.
U profilu se nalaze gliste, a to pokazuje da je tlo dobro i svježe.
25—45 cm je teksturno isto tlo, samo je taj sloj slabije humozan, iste je
strukture, dobro pakovani agregati.


45—60 cm je zapravo prijelazni, nešto lakši i drobljiviji horizont, a od


60—150 cm je pjeskovitiji, Vlažan, tj. svježi horizont kroz koji se diže podzemna
voda i navlažuje sve do 50 cm ispod površine.
Čitavi profil je karbonatan.
Fizikalne i kemijske osobine profila prikazane su u Tab. 1—4.
Mehanički sastav, određivan u vodi pokazuje da su uzorci ilovača i. praš


kasta ilovača (Tab. 1 i 2). Dakle, tlo ima teksturu koja se ubraja među najpo-


Tab. 1


PÄIÜS* SISAKGRAD


ESft«.STAR´


Region: Section:


MEHANIČKI SASTAV TLA - COMPOSITION GRANULOMETRIQUE (određenu H20 - determined en H20)


Oznaka
profila
Designation
du profil
Dubina
Profondeur
cm
% čestica fractions
enKrupni pijesak
Sable
grossier
Sitni pijesak
Sable fin
Prah
Poussiere
%
Glina
Argile
Teksturna oznaka
Designation de la composition
granulometrique
2-2 0 0.1 48.6 46.3 5,0 Praškasta ilovača
Llmon poussiereux
1
25 45
0.1 34,3 45,4 10,2 Praškasta ilovača
Limon poussiereux
60 80
0.1 53.5 36, 8 9.6 Ilovača- Limon
120 - 140 0 62,0 29,7 8,3 Ilovača Limon
Tab. 2


MEHANIČKI SASTAV TLA - COMPOSITION GRANULOMETRIQUC (određenu Ü2CO3 - determinee en Li2C03>


Oznaka % čestica - fractions en %
profila Dubina Teksturna oznaka


Krupni pijesak


Designation Profondeur Sitni pijesak Prah Glina Ss Designation de la composition


Sable


du profil grossier sable fin Poussiere Argile granulometrique


cm


Praskaste glinasta ilovača
2-2 0 0.3 31.2 45,4 23.1 78.35 Limon argiro-poussierux


Praškasta glina
Argile poussiereuse


25 - 45 0,1 22.9 51,0 26.0 60,76


1
60 - 80 0 38,3 39.4 22.3 56.95


GHnasta ilovača
Limon arglleux


Glinasta ilovača


120-140 a 51, 7 30.0 18.3 54 64


Llmon argileux


voljnije za uzgoj bilja. Iz Tab. 1 vidljivo je da praskaste i sitnopjeskovite čestice
čine 90% čvrste faze tla. Sitni pijesak stvara sitne pore, nije tako propuštan
kao krupni pijesak (koje frakcije gotovo i nema u spomenutom tlu), kretanje
vode je brzo, ne lijepi se i ne bubri, a u suhom se stanju rasipa. Praskaste čestice
imaju dobar vodni kapacitet, propusnost nije velika kao i kod pijeska,
kapilarni uspon je dobar, slabo bubri i slabo lijepi čestice.