DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Glinenih čestica nema mnogo (5—10´%), međutim, određivanja u litijevom
karbonatu omogućuju bolju maceraciju i potpunije razaranje mikroagregata
pa je vidljivo da ipak čestica gline ima više, samo su vezana u male agregate.


S jedne strane to nam pokazuje da su stabilni mikroagregati, a s druge da
ima ipak dovoljno gline koja doprinosi povećanju vodnog kapaciteta, a posebno
većoj adsorpciji hranjiva i uopće boljim, kemijskim svojstvima. Znači, mehanička
građa ovog tla je vrlo povoljna, zapravo najpovoljnija, jer pri bonitiranju
dobiva najviše poena.


Ocjenjujući podatke iz Tab. 3 vidi se da su svi ispitani uzorci porozni (50—
—52% pora), da je kapacitet za vodu osrednji (42—43%), ali sa tendencijom da
se približi donjoj granici velikog kapaciteta (45%). Zračni kapacitet je osrednji,
zapravo sasvim dobar ako se uzme relativno značenje same metode.


v Tab. 3


R&onJ:e:S´SAK L$ & STAR. MAD


FIZIKALNA SVOJSTVA TLA - PROPRIETES PHYSIQUES DU SOL


Oznaka Specifična težina Kapacitet za vodu Kapacitet za zrak PoroziUl


Dubina


profila Masse specifique Capacile pour l´eau Capacite pour l´air PorosUe


Profondeur
Designation


vol umna prava


u volumnim % - en % du volume


du profil cm apparente reelle


5-1 0 1,33 2,65 43,5 6,3 49,8


1 35 - 40 1,31 2,65 43,3 7,8 51, 1


80 - 90 1, 30 2,70 41, 7 10.2 51,9


Tab. 4


KEMIJSKA SVOJSTVA TLA - PROPRIETES CHIMIQUES DU SOL


Fiziološki aktivni
Oznaka


Assimilables


Dubina pH


prof i la Caco3 Humus N C:N Vapno


Profondeur u-en Egner- Riehm AI-metoda


Calcaire


Designation H20
P2°5J K2° P205 I K20


du profil


cm


% u-en mg/100 9-%


2-2 0 8,0 22,9 4,2 0,21 11,61 0 7,8 4. 5 9,6 4.8


25 - 45 7,9 16,7 2,4 0,15 9,26 0 5,9 ´ 4,0 8,6 5,1
1


60 - 80 7,7 20,9 1,0 0,09 6,44 0 4,7 --4.3


120-140 7,8 26,2 -0,07 ----2,8


-


Reakcija tla je slabo alkalična, tlo je u cijelom profilu karbonatno. Sadržaj


karbonata ne pokazuje pravilnosti, kreće se od 17—26%. Aktivnog vapna (Tab.


4) ima 3—5%. Ocjenjujući tlo na osnovi % humusa, vidi se da su površinski


horizonti dosta humozni (rezultat djelovanja travnate vegetacije). U istim tim


horizontima, zbog biološke akumulacije, a prema količini ukupnog dušika za


ključuje se da su površinski slojevi dobro opskrbljeni dušikom.


Odnos C : N je za površinske horizonte povoljan (6,5—12). _ ... .


Konačno u Tab. 4 prikazano je stanje opskrbljenosti tla mobilnim lako pri


stupačnim kalijem i fosforom. Analize su izvršene standardnom kemijskom


metodom po Egner-Riehmu.


Kako su za fosfor utvrđeni samo tragovi, uzorci su ispitivani i po AL


-metodi, koja ima jače ekstrakciono sredstvo, ali su zato vrijednosti pojedi