DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nih razreda više. Obje metode, bez obzira što apsolutne vrijednosti, specijalno
za fosfor, nisu iste upravo zbog različitih granica za pojedine klase opskrbljenosti,
pokazuju da su svi slojevi ispitivanih tala vrlo siromašni fosforom, a
s kalijem su slabo do srednje opskrbljeni. To nam jasno pokazuje da istraživano
tlo nema visoku aktivnu količinu tako važnih biogenih elemenata (P i K),
a što se traži za velike godišnje priraste drvne mase (30 m3/ha i više).


Od tih kratkih karakteristika fizikalnih i kemijskih osobina proizlazi da
tlo, predviđeno za topoline plantaže u Sisku (Stari Grad) spada po svojim osobinama
(osim mobilnog P i K) među najprikladnija tla za uzgoj topola. To su
svježa, duboka, prozračna ilovasta, karbonatna aluvijalna tla, slabo alkalične
reakcije, nisu zamočvarena, prirodno su dobro drenirana, a istovremeno mogu
sadržavati dosta vode u svojoj masi.


Tekstura i fizaklne osobine pojedinih slojeva određuju i način obrade kao
i pripreme tla za plantažiranje. Nedostatak fiziološki aktivnih P i K upućuje
na potrebu pojačane gnojidbe«.


7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
7.1. Kretanje nivoa podzemne vode u sondi
Rezultati mjerenja nivoa podzemne vode u sondi prikazani su na Graf. 1
u mjesečnim maksimumima i minimumima. Maksimalni nivo podzemne vode
podudara se svake godine s površinskom vodom (poplave), a minimum je u


Predjel;


Područje:


STARI GRAD


SISAK Section


Region:


OSCILACIJE NIVOA PODZEMNE VODE U SONDI 1 NA POKUSNOJ PLOh: 15


OSCILLATION DU NIVEAU DE L´ EAU SOUTERRAINE DANS LA SONDE Nä 1 SUR LA PLACE D´EXPERIENCE Na 15


Sraf. 1


1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969


1962


,V-..,...:..-..n-.,f,.;,,.:.:^.l.m™":.;.||l<´i..!:|i*i


Mjesečni maksimumi- Maxima mensuels
Mjesečni minimumi - Minima mensuels


periodu mjerenja između 5 i 6 m. Srednjak nivoa podzemne vode za period istraživanja
(1961—1969. g.) u vrijeme vegetacijske sezone (travanj—rujan) iznosio
je 323 cm, a za period mirovanja vegetacije 301 cm.