DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 23     <-- 23 -->        PDF

00PUIUS EURAMERICANA clon 1-21 :
Područje
Region: ***F>: STMI GR4D
Section:
Pokusna ploha:
Place d´experience.
DEBLJINSK1 , VISINSKI th) l VOLUMN1 (v ) RAST (1) 1 PRIRAST (.2) SREDNJEG STABLA
LA CROISSANCE (1 ) ET L´ ACCROISSEMENT C 2 > EN DIAMETRE (d).EN HAUTEUR C h ) ET EN
VOLUME Cv) DE LA TISE MOYENNE
S primjenom agrotehnike-Avec I1 application des mesures agrotechniques


POPULUS F/JRAMERIGANA cv SEROTINA


Podr´.-: Predjel Pokusna ploha:
STfiRI 6RAD


Rpaion Serien Place d´experience.


DSBLJINSKI (d ), VISINSKI (h)l VOLUMNI t v) RAST : 1 ) I PRIRAST (2 ) SREDNJEG STABLA
I A GROISSANCE t 1 ) ET L1 ACCROl SSEMENT 12 ! EN DIAMETRE ( d ), EN HAUTEUR (h ) ET EN
VOLUME (v ) DE LA TIGE MOYENNE


v/m3


Ü.6 1 rn


7god
m


/an


0.20


0,1S


—-? : 0.10


O.O´i


god
1 2 3 4 5 C 7 Oa^s 1 2 3 i, 5 5 7


»ns


Temperaturni odnosi ispitivanog područja su povoljni, oborine su dobro
raspoređene, a zbog blizine dviju rijeka relativno velika zračna vlaga dopunjuje
oborine.


Prema istraživanjima A. Škorić a tlo spada među najprikladnija tla za
uzgajanje topola jer je duboko, karbonatno, aluvijalno, pH 7,7—8,0, nije zamočvareno,
dobro je drenirano i u svojoj masi može držati dosta vode. Kapilarni
uspon je dobar.


Za vrijeme niskog nivoa podzemne vode od fiziološki aktivnih voda ima
u navedenom tlu važnu ulogu vezana i kapilarna zadržana voda.


Uspijevanje P. x E. cv. serotina, — marilandica, — robusta i — klon 1-214
u istim klimatskim i edafskim uvjetima te pri istom tretmanu uzgoja (jednaki