DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Iz usporedbe tih podataka vidimo da su ekološki uvjeti za uspijevanje klo


na 1-214 na istraživanoj plohi vrlo povoljni, odnosno iznad talijanskog prosjeka


za ekstra klasu.
Na pokusnim objektima utvrđene su svega tri raspukline na stablima


P. x E. klon 1-214.
9. ZAKLJUČAK
Istraživanjima uspijevanja evroameričkih topola na aluviju Kupe i Save
utvrdili smo:


1. da je prosječni srednjak nivoa podzemne vode u razdoblju istraživanja
(1961—1969. g.) iznosio 301 cm, a u vegetacijskim sezonama 323 cm.
2. da je kod istog režima podzemne vode — uz jednake klimatske uvjete
— najbolje startne rezultate uspijevanja pokazao Pöpulus euramericana klon
1-214 skoro identične Populus euramericana cv. robusta i — Marilandica, a
najslabiji debljinski visinski i volumni prirast pokazao je Populus euramericana
cv. serotina.
LITERATURA


Dekanić , I.: Uspijevanje različitih eurameriökih topola pri jednakom režimu
podzemne vode na dravskom aluviju u intenzivnoj kulturi. Topola, 48/49, Beograd
1965.


Dekanić , I.: Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana L.
marilandica u šumskim i intenzivnim kulturama na dunavskom i dravskom
aluviju kod O´sijeka. Topola, 59/60, Beograd 1966.


Dekanić , I.: Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana cv.
serotina kod plamtažnog uzgoja na spačvanskomi području. Topola, 61/62, Beograd
1967.


Dekanić , I.: Djelovanje visine podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana
cv. serotina. Zemljište i biljka, vol. 16, Beograd 1967.
Dekanić , I.: Einfluss des Grundwasserspieeeis auf die Wuehsleistung der eura>
merikanischen Pappelsorten. Schweiz. Z. Forstw., Zürich 1967.
Franlković , A.: Gibanje podzemne vode i kapilarno usisavanje vode i podzemno
vlaženje tla. Zagreb 1948.
Pourtet, J. i Turpin, P.: L´influence de la profondeur de l´eau et du travail du
sol pour la croissanee des peuplier´s. Rev. for. franc, 6, Nancy 1958.


Preyosto , M.: L´acorescimento del pioppo euroamericano 1-214 nei diversi ambienti
della pianura lombardo^piemontese in relazione alia spaziatura e al tumo.
Roma 1965.
Škorić , A.: Tlo kao ekološki faktor zasnivanja topolovih plantaža u Sisku (Stari
grad). Zagreb 1962. (Manuskript).


LA PROFONDEUR DE LA NAPPE PHRfiATIQUE ET LE SOL COMME FACTEURS
fiDAPHIOÜES IMPORTANTS POUR LA CROISSANCE DE CERTAINS
PEUPLIERS EURAMĆRICAINS SUR LES ALLUVIONS
DES RIVIERES DE SAVA ET KUPA PRfeS DE SISAK


Resume


L´A. a fait de recherches sur la venue du Populus euramericana cv. marilandica,
-robusta, -serotina et du clone 1-214 sur les sols alluviaux dans le bassin entre
la Kupa et la Save pres de leur embouchure au cours de premiers huit ans lors de
l´etablissement des cultures.