DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 5     <-- 5 -->        PDF

najteža opsada 1593. godine koja je završila čuvenom bitkom i potpunim porazom
Turaka. Danas je u toj prilično očuvanoj tvrđavi smješten etnografski
muzej gdje se nalaze vrijedni eksponati iz života i razvitka Pokuplja te Gornje
i Donje Posavine.


3.1. Ekološke prilike
3.1.1. Geomorfološka karakteristika
Površine na kojima se nalaze pokusne plohe čine aluvijalni nanosi rijeka
Save i Kupe. Nisu zaštićene od poplavnih voda te su redovito svake godine
plavljene po nekoliko puta. Od Kupe se teren blago uzdiže prema Savi s nadmorskom
visinom od 97 do 99 m, ali tako da su tereni uz obale Save i Kupe
viši od onih centralnog dijela međurječja.


KLIMADIJAGRAM PO H. WALTERU
CLIMAGRAMME D´APRES H. WALTER


a — Meteorološka slanica - Station meteorologique
b — Nadmorska visina-Altitude
c — Broj godina opažanja - Nombre d´annees d´obsprvation
d — Prosjek godišnjih temperalura- Moyenne annuelle de temperature
e — Prosjek godišnjih količina oborina-Fluviosite moyenne annuelle
f — Prosjeci mjesečnih temperatura zraka - Moyennes mensur-lles des temperatures de
g — Humidni period - Periode humide


i — Prosjeci oborina po mjesecima - Moyennes de pluviosite selon les mois
. Mjeseci sa srednjim minimumom temperature ispod 0°C
´ Mois avec des temperatures moyennes minima au-dessous de zero


, Mjeseci sa apsolutnim minimumom temperature ispod Q°C
Mois avec une temperature minimum absolae


I — Apsolutni maksimum temperature-Temperature maximum absolue
Srednji maksimum temperature najtoplijeg mjeseca
Moyenne de temperature maximum du mois le plus chaud


n — Srednje kolebanje temperature - Fluctuation moyenne de temperature
(amplituda prosječnih vrijednosti temperatura - l´amplitude des valeurs
moyennes de temperatures
Srednji minimum temperature najhladnijeg mjeseca J
Moyenne de temperature minimum du mois le plus froid
p — Apsolutni minimum temperature - Temperature minimum absolue ´
Prosjek temperatura vegetacijskih perioda
Moyenne de temperatures pendant ies periodes de vegetation


-.j SI. 2


3.1.2. Klima
Klima istraživanog područja prikazana je klimadij agrarnom po H. Walteru
prema podacima meteorološke stanice u Sisku (SI. 2.). U vegetacijskom periodu
padne cea 55% od ukupne količine godišnjih oborina. Oborine su povoljno raspoređene
tako da ih najviše padne u naponu vegetacije, u svibnju i lipnju.
Izrazito sušnih perioda nema iako su uočljiva dva perioda s povećanim oborinama.
To su već spomenuti mjeseci kao i kasna jesen.