DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 23     <-- 23 -->        PDF

čfa Simpozija cSumatSkag fakulteta u Qagcebu 1969. godine


UDK 634.0.383.1


DIMENZIONIRANJE KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA


Ing. NINOSLAV LOVRIC


1. UVOD
Promet šumskim putevima mora udovoljavati svim uvjetima i potrebama
racionalnoga i suvremenog gospodarenja šumama. Da bi se to postiglo, trebaju
se primjenjivati podesna i odgovarajuća sredstva prometa šumskog transporta.
Kao osnovno i nužno sredstvo možemo smatrati kvalitetan put kojega elementi,
tj. donji i gornji stroj uz odgovarajuću liniju puta trebaju omogućiti normalno
odvijanje prometa sa što manjim trošenjem guma, potroškom goriva i maziva
te uz minimum troškova održavanja vozila i puta.


U našem izlaganju pozabavit ćemo se gornjim strojem puta, odnosno potrebom
dimenzioniranja kolničke konstrukcije gornjeg stroja kod šumskih puteva.
Pitanju dimenzioniranja kolničke konstrukcije šumskih puteva mora se
obratiti posebna pažnja budući da se većim dijelom odnosi na kamionske puteve
kao glavne prometnice kojima su povezani znatni troškovi izgradnje i održavanja
te trajne eksploatacije prometa. Jasno je prema tome da dimenzioniranje
kolnika ne predstavlja samo tehnički nego i ekonomski problem.


»Nacrt pravila za dimenzioniranje kolovoznih konstrukcija« propisuje di"
menzioniranje kolničkih konstrukcija javnih puteva, a time i sastavni dio projektiranja
odnosno normativa kod njihova izvođenja. Međutim, obaveza za dimenzioniranje
kolnika šumskih puteva ne postoji s obzirom na to da pripadaju
kategoriji javnih puteva lokalnog karaktera i specijalne namjene. S toga razloga
namjera mi je u ovom izlaganju upozoriti također i na neke koristi eventualne
primjene metode dimenzioniranja kolničke konstrukcije javnih puteva
na kamionske šumske puteve. Ti putevi imaju neke specifične osebine u usporedbi
s ostalim putevima javnog prometa koje se moraju uzeti u obzir prilikom
njihova dimenzioniranja. Pri određivanju elemenata dimenzioniranja bit će
prikazan utjecaj tih e^menata na kolničku konstrukciju.


Redovno se u praksi kod projektiranja šumskih puteva ne određuju elementi
kolničke konstrukcije prema nekoj prezumtivnoj metodi dimenzioniranja,
nego se većinom u danim prilikama primjenjuje više ustaljenih tipova, što
smatram da omogućuje ocjenu vrijednosti kvalitete kolnika na osnovu nekolicine
kriterija.


Za dimenzioniranje kolničkih konstrukcija javnih puteva stoji nam na ras"
polaganju veliki broj metoda. Nastale su uslijed raznovrsnosti i složenosti utjecajnih
faktora, a uzimaju se u obzir one koje nam obećaju optimalna rješavanja.


Mogućnost praktične upotrebe nekih metoda odnosno njihova izbora za
dimenzioniranje kolničke konstrukcije kamionskih šumskih puteva prikazat će
se u ovom izlaganju prema uobičajenim načinima gradnje i obavljanja prometa
na šumskim putevima. Pri tom će se obratiti pažnja na opravdanost određenog
dimenzioniranja te dobivanje osnovnih podataka za računsko određivanje debljine
slojeva kolničke konstrukcije.