DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 24     <-- 24 -->        PDF

2. POTREBA ODNOSNO OPRAVDANOST PRIMJENE
DIMENZIONIRANJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
Da bi se opravdala upotreba primjene dimenzioniranja kolnika, smatram
da je u tom slučaju dovoljno uzeti u obzir dva elementa ekonomike šumskog
transporta i to: utrošak izgradnje kolničke konstrukcije te njezino stanje za
vrijeme eksploatacije puta.


Za izgradnju kolničke konstrukcije potrebno je utrošiti znatna novčana
sredstva u odnosu na ukupne izvedbene troškove. Da bi se bar donekle dobila
gruba orijentacija o visini utroška za spomenutu konstrukciju, donosim primjere
o utrošku (i ostalim podacima) za izvedbu šumskih puteva u 1969. g. na različitim
područjima (Tab. 1).


Iz podataka gornje tablice vidljivo je da su troškovi izvedbe kolničke konstrukcije
znatni, jer su pretežni kod izgradnje gornjeg stroja. Razumljivo je da
u tablici navedeni procentualni iznosi odnosno izvedbeni troškovi variraju, što
mnogo ovisi o izboru sastavnih dijelova kolničke konstrukcije, terenskim kao
i ostalim utjecajnim faktorima. Namjerno su odabrani kao primjer kolnici od
tucanika koji se kod nas najčešće upotrebljavaju za izgradnju šumskih puteva,
da bi se orijentacijski pokazao udio troškova kolničke konstrukcije u ukupnim
troškovima izgradnje kod uobičajene izvedbe. Kod skupocjenih kolnika (npr.
asfaltnih) spomenuti udio je još veći. S obzirom na vrlo čest slučaj da u izgradnji
šumskih puteva kolnička konstrukcija iziskuje razmjerno veće izdatke, potrebno
joj je posvetiti veću pažnju prilikom projektiranja. Stoga treba upotrijebiti
odgovarajuće metode za određivanje dimenzija pojedinih elemenata kol"
ničke konstrukcije. To nam također koristi u slučaju kad se kod projektiranja
primjenjuju tipovi kolnika iz nekog uputstva, jer nakon provjere uvjeta upotrebe
izabranog kolnika postoji mogućnost ocjene njegove kvalitete za dane
prilike.


Kako je naprijed spomenuto, drugi utjecajni elemenat koji uvjetuje dimenzioniranje
je stanje kolničke konstrukcije za vrijeme eksploatacije šumskog
puta. O tom stanju kolnika ovise pretežnim dijelom troškovi uzdržavanja puta.
Dimenzioniranjem kolnika dobivaju se smjernice eksploatacije puta, što omogućuje
smanjivanje troškova uzdržavanja, odnosno zaštite kolnika od negativnih
utjecaja. Kao primjer navodim da poznavanjem dozvoljene granične težine opterećenja
od prometnih motornih vozila postoji mogućnost predviđanja zaštite
kolničke konstrukcije od destruktivnog djelovanja vozila s velikim osovinskim
opterećenjem, odnosno smanjenja troškova uzdržavanja puta.


Glavna prednost upotrebe pojedinih metoda dimenzioniranja kolnika što se
prema postojećim uvjetima dobivaju duž cijele trase puta na pojedinim mjestima
odgovarajuće debljine kolničke konstrukcije. Na taj način izbjegava se
izvedba predimenzioniranih elemenata kolničke konstrukc ´je i time smanjuju
troškovi izgradnje šumskih puteva.


Prije nego što pristupimo dimenzzioniranju kolnika nužno je odrediti potrebne
podatke koji služe kao osnova za proračun debljine kolničke konstrukcije.


3. PODACI POTREBNI ZA DIMENZIONIRANJE KOLNIKA
Zadatak kod dimenzioniranja kolnika je utvrditi njegove optimalne debljine,
odnosno debljine pojedinih slojeva kako ne bi nastale štetne deformacije
uslijed prometnog opterećenja i ostalih utjecaja te tim postići trajnost kolničke
konstrukcije i sigurnost odvijanja šumskog transporta. U tu svrhu potrebno je