DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1970 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Napominje se da je nosivost tla jedan od osnovnih uvjeta za stabilnost donjeg
stroja, a ujedno i za ispravno dimenzioniranje kolnika.


Kod dimenzioniranja je važan izbor kolničke konstrukcije. Tako se npr.
preporučuje primjena makadam-kolnika od tucanika i šljunka kao podloge jer
se njegovom ispravnom izgradnjom i odgovarajućim materijalom može postići
kvalitetna kolnička konstrukcija. Međutim, zbog razornog djelovanja motornog
prometa, pod izvjesnim okolnostima, danas se rjeđe primijenjuje kolnička konstrukcija
kamenom podlogom (telford) i to uglavnom na sporednim putevima.


Na osnovi izloženoga pristupit ćemo razmatranju nekih metoda prikladnih
za dimenzioniranje šumskih puteva.


4. PRIMJENA METODE ZA DIMENZIONIRANJE
KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA
Šumski putevi su krajnji ogranci cesta javnog prometa specijalne namjene
i zbog toga pokazuju neke specifične prometne osebine kao npr.:maleno prosječno prometno opterećenje, odnosno gustoću prometa, pri
čemu se promet odvija koncentrirano u kraćim vremenskim razmacima
tokom godine;

jednolična struktura prometa, tj. u prometu se nalazi maleni broj tipova
motornih vozila (većinom najtežih i najvećih);

malene transportne brzine koje obično iznose od 15 (natovarena) do 50
km/sat (prazna motorna vozila).
— jednosmjeran promet natovarenih motornih vozila.
Zbog navedenih specifičnih osebina dobivamo kod dimenzioniranja kolnika
šumskih puteva uslijed male gustoće opterećenja tanje kolnike, a zbog jednolične
strukture prometa jednostavniji postupak kod dimenzioniranja.


Postoji veliki broj metoda za dimenzioniranje kolničkih konstrukcija jav~
nih puteva koje možemo primijeniti i kod određivanja debljine kolnika šumskih
puteva.


Po starijim metodama određivale su se debljine kolnika prema nosivosti
donjeg stroja (posteljice) i osovinskog pritiska, dok se po novijim metodama
debljina kolnika računa uzimanjem u obzir većeg broja utjecajnih faktora kao
npr. gustoća prometa i dr. Uspjeh praktične primjene pojedinih metoda bit će
to veći što se uzima u obzir veći broj parametara o kojima ovisi debljina kolnika
šumskih puteva. Pri tome moramo nastojati da se odaberu što jednostavnije
metode koje ne zahtijevaju skupu opremu odnosno velike izdatke kod primjene.
Zbog toga smatram da bi bile prikladne slijedeće metode: modificirana CBR
(Kentucky), švicarska metoda i metoda grupnog indeksa (s modifikacijom od
Aichhorna). Spomenute empirijske metode predviđene su kod puteva javnog
prometa s fleksibilnim kolnikom i to za izradu investicijskih programa i idejnih
projekata.


Po modificiranoj metodi CBR (Kentucky) utjecajni faktori za određivanje
debljine kolnika jesu: opterećenje po kotaču, nosivost donjeg stroja (iskazana
pomoću CBR) te gustoća prometa s njegovom strukturom za izvjesni vremenski
period. Kao podloga za taj vremenski period može služiti vremenski razmak
za koji je sastavljen plan sječa gospodarskih jedinica. Prikladnost navedene
metode, primijenjene na šumske puteve je u tome da uzima u račun strukturu
odnosno gustoću prometa, što se ne smije zanemariti kod dimenzioniranja kolnika
šumskih puteva.